16 مهر 1396
مطلب مشاوره ای

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

special

دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری باید در مورد زیرگروه رشته های خود و همچنین ضریب دروس عمومی و دروس اختصاصی اطلاعات کافی را در اختیار داشته باشند.

 مشاوره زیرگروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان یکی از مواد مهمی است که باید هر داوطلب کنکور سراسری از آن مطلع باشد . بنابراین در این پست در مورد ضرایب دروس عمومی و ضرایب دروس اختصاصی به طور کامل توضیح خواهیم داد . همچنین در این پست در مورد زیر گروه های رشته ی تجربی ، ریاضی و انسانی، هنر و زبان نیز توضیح داده خواهد شد.

 

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری

زیر گروه در کنکور سراسری در رشته های مختلف به چند دسته تقسیم میشوند بدین صورت که تعداد زیر گروه ها در رشته ی ریاضی  سه ، رشته ی تجربی پنج ، رشته ی انسانی پنج ، رشته ی زبان چهار و رشته ی هنر پنج  می باشد . رشته هایی که دارای ضریب یکسان هستند  در یک زیر گروه قرار میگیرند . در اینجا درس زمین  شناسی را در رشته ی تجربی مثال میزنیم . رشته های پزشکی و دندان پزشکی و پرستاری در زیر گروه یک قرار دارند و ضرایب دروس برای آنها یکسان است  که در این زیر گروه ضریب درس زمین شناسی صفر می باشد اما در زیر گروه دو رشته ی تجربی رشته هایی مانند داروسازی وجود دارد که ضریب این درس برای این رشته یک می باشد.پس درس زمین شناسی در قبولی داوطلبان در زیر گروه یک تاثیری ندارد اما در زیر گروه دو دارای  تاثیر می باشد اما در رتبه ی داوطلب تاثیر گذار می باشد.

 

اهمیت زیر گروه ها در ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری

اهمیت زیر گروه ها در این مسئله است که شما باید رشته ی مورد علاقه خود را در زیر گروه ها جست و جو کنید و با توجه به آن برای مطالعات کنکور خود برنامه ریزی کنند به طور مثال اگر علاقه دارید که در رشته ی داروسازی  قبول شوید باید بدانید که این رشته در زیر گروه دو قرار دارد و ضریب درس زمین شناسی که در زیر گروه  دارای ضریب صفر است در زیر گروه دو دارای ضریب یک می باشد بنابارین لازم است که این درس را نیز مطالعه نمایید.این موضوع بدان معنا نیست که در صورتی که درسی ضریب پایین یا صفر دارد از مطالعه آن صرفه نظر کنید بلکه مطالعه تمام کتاب ها مهم است و در رتبه ی شما تاثیر گزار است اما در انتخاب رشته ی شما این درس ها تاثیر متفادت دارد.

 

در کارنامه اولیه نتایج کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش منتشر می شود چندین رتبه از جمله رتبه ی کشوری ، رتبه کل در سهمیه و رتبه در زیر گروه ها می باشد . آنچه که در روند انتخاب رشته ی شما مهم است رتبه در زیر گروه ها می باشد و با توجه به رتبه ی شما در زیر گروه در یکی از رشته های انتخاب شده قبول خواهید شد و باید با توجه به رتبه ای که در زیر گروه های مختلف به دست می آورید انتخاب رشته انجام دهید.

 

 ضرایب دروس عمومی در کنکور سراسری

در این جدول ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری همه ی رشته ها قرار دارد . 

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی ریاضی

در جدول زیر زیر گروه های رشته ی ریاضی به همراه رشته های ریاضی و ضرایب دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

 زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی تجربی

در جدول زیر زیر گروه های رشته ی تجربی به همراه رشته های تجربی و ضرایب دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی انسانی

در جدول زیر زیر گروه های رشته ی انسانی به همراه رشته های انسانی و ضرایب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی هنر

در جدول زیر زیر گروه های رشته ی هنر به همراه رشته های گروه هنر و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی هنر در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته ی زبان

در جدول زیر زیر گروه های رشته ی ریاضی به همراه رشته های ریاضی و ضرایب دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

 

 زیر گروه ها و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری

 

 



اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :