زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان پایه ششم به هفتم سال تحصیلی 97 - 98 در بازه زمانی دهم تا پانزدهم شهریور اعلام میشود

خبر زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

پس از برگزاری دوره نخست آزمون سنجش هوش تیزهوشان در پایه ششم به هفتم مدارس سمپاد در سال تحصیلی 97 - 98 رئیس این مرکز از اعلام نتایج این آزمون از 10 تا 15 شهریور خبر داد . خانم مهاجرانی در ادامه گفت که امسال همانند سال گذشته تغییری در میزان ظرفیت پذیرش رخ نداده و حدود پانزده هزار نفر در این آزمون پذیرفته میشوند و در آزمون سنجش هوش فقط هوش و استعداد تحصیلی دانش آموزان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است .

زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

بر این اساس نتایج آزمون سنجش هوش در بازه زمانی 10 الی 15 شهریور اعلام میشود .