آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم مدارس تیزهوشان برگزار نمیشود

وزیر آموزش و پرورش از حذف آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس تیزهوشان در پایه هفتم متوسطه خبر داد

خبر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم مدارس تیزهوشان برگزار نمیشود

آقای بطحایی اعلام کرد که در پایه هفتم مدارس سمپاد آزمون پیشرفت تحصیلی حذف شده است و از این پس این آزمون ها برگزار نمیشود . وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت با توجه به اینکه آزمون ها و کتاب های کمک درسی باعث تحت فشار قرار گرفتن دانش آموزان می شوند لذا تصمیم گرفته شد تا آزمون های ورودی برای مدارس تیزهوشان حذف گردد و استرس هایی که در طول دوره ابتدایی بر دانش آموزان وارد میشود حذف گردد . در این راستا آزمون های پیشرفت تحصیلی در مدارس تیزهوشان در پایه نیز برگزار نمیشود .

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم مدارس تیزهوشان برگزار نمیشود

بر این اساس از این پس آزمون های پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم برای دانش آموزان مدارس سمپاد برگزار نمیگردد