آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد

توضیحات آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه

هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی مامایی روزانه و حداقل درصد قبولی مامایی روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی مامایی و همچنین حداقل درصد لازم قبولی مامایی در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی مامایی روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور  سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
31911
7808
تبریز
علوم پزشکی تبریز
60
50
50
30
10
40
40
20
30
9565
2610
بجنورد
علوم پزشکی بجنورد
70
40
60
40
50
40
40
20
20
37338
8984
اصفهان
علوم پزشکی خرم آباد
50
30
50
30
10
20
30
10
50
40058
9547
تبریز
علوم پزشکی تربت حیدریه
50
20
30
30
10
10
40
20
60
17114
4446
تهران
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
60
60
30
50
10
50
60
30
30
17568
4551
مشهد
علوم پزشکی مشهد
50
30
80
40
10
40
40
10
60
37338
8984
شیراز
علوم پزشکی بوشهر

32234
7882
شیراز
علوم پزشکی یاسوج
50
60
50
10
10
30
60
20
20
23940
6003
شیراز
علوم پزشکی شیراز
60
60
50
60
10
30
50
30
30
22336
5643
مشهد
علوم پزشکی بیرجند
60
40
40
50
10
40
40
30
40
23540
5902
اصفهان
علوم پزشکی اصفهان
40
50
60
40
10
50
40
30
30
20961
5327
تهران
علوم پزشکی قزوین
60
70
70
70
10
30
50
20
30
36986
8894
تبریز
علوم پزشکی  اردبیل
50
40
30
30
10
60
30
20
30
31991
7826
تهران
علوم پزشکی  کاشان
40
60
40
10
10
40
30
20
30
30885
7575
تهران
علوم پزشکی  کرمان
50
40
20
10
10
40
10
50
20
35389
8531
تهران
علوم پزشکی  شاهرود نیمه دوم
60
60
30
50
10
30
20
30
20
32881
8010
تهران
علوم پزشکی  بابل
50
30
40
40
10
30
20
30
50
34266
8289
شهریار
علوم پزشکی  زنجان
50
20
50
20
10
30
40
30
40
28605
7043
تهران
علوم پزشکی  رشت
50
40
50
60
10
50
20
30
20
28801
7093
تهران
علوم پزشکی  اراک
50
40
60
30
10
30
40
30
40
32854
8002
تهران
علوم پزشکی  ساری
50
50
20
30
10
40
40
10
60
43452
10226
شیراز
علوم پزشکی  جیرفت
50
50
40
40
10
50
20
20
30
38299
9186
شیراز
علوم پزشکی  گناباد

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه دو

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
11523
4804
قزوین
علوم پزشکی علوم پزشکی تهران
70
20
60
20
10
70
50
30
60
27906
11212
میانه
علوم پزشکی تبریز
60
40
60
40
10
30
50
20
40
36166
14448
قوچان
علوم پزشکی بجنورد
70
60
70
20
10
20
60
10
30
55927
21981
کرج
علوم پزشکی خرم آباد
50
50
40
20
10
20
20
10
30
36628
14620
تربت حیدریه
علوم پزشکی تربت حیدریه
40
50
60
10
10
10
50
30
20
12985
5390
کاشان
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
60
60
50
50
10
60
40
50
40
22064
8918
قوچان
علوم پزشکی مشهد
60
40
80
20
10
50
50
20
30
40866
16209
بوشهر
علوم پزشکی بوشهر
30
30
60
40
10
30
30
30
30
29146
11705
یزد
علوم پزشکی یزد
50
40
40
70
10
40
30
30
40
34429
13010
یاسوج
علوم پزشکی یاسوج
40
40
50
40
10
30
30
30
40
15897
6550
کازرون
علوم پزشکی شیراز
50
60
60
50
10
40
50
30
50
20000
8132
کرج
علوم پزشکی ایران
70
50
70
70
10
10
60
30
40
28958
11630
اهواز
علوم پزشکی اهواز
60
30
40
50
10
40
30
40
20
24714
9935
نجف آباد

علوم پزشکی اصفهان 
60
50
60
60
10
50
30
40
20
36238
14479
قزوین
علوم پزشکی قزوین
40
40
50
20
10
30
40
20
30
36796
14687
قم
علوم پزشکی  قم
60
30
70
40
10
40
40
20
20
38034
15150
اردبیل
علوم پزشکی  اردبیل
40
30
30
10
10
30
50
20
40
28374
11405
بن
علوم پزشکی  شهرکرد
30
60
60
10
10
40
50
20
50
32686
13120
خمینی شهر
علوم پزشکی  کاشان
60
50
30
20
10
30
40
20
40
39616
15743
کرمانشاه
علوم پزشکی  کرمانشاه
50
30
50
20
10
30
40
20
30
36589
14608
سبزوار
علوم پزشکی  سبزوار
40
40
50
40
10
30
40
20
40
44607
17606
رفسنجان
علوم پزشکی  رفسنجان
40
50
30
10
10
50
30
30
30
36200
14464
سیرجان
علوم پزشکی  کرمان
50
50
60
30
10
30
40
20
20
33674
13509
تهران
علوم پزشکی  رشت (دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود )
50
40
30
10
10
60
30
30
30
36307
14499
بندرعباس
علوم پزشکی  بندرعباس
30
50
30
40
10
60
20
20
40
57573
22630
شاهرود
علوم پزشکی  شاهرود نیمه اول
50
30
50
80
20
20
50
30
30
68291
26714
سمنان
علوم پزشکی  شاهرود نیمه دوم
50
30
30
20
10
30
20
20
10
32747
13142
خوی
علوم پزشکی  ارومیه
60
30
70
10
10
40
40
30
30
38107
15176
رامسر
علوم پزشکی  بابل
60
30
50
30
10
30
30
20
40
37721
15031
همدان
علوم پزشکی  همدان
50
40
60
10
10
30
40
30
30
37822
15066
زنجان
علوم پزشکی  زنجان
50
40
40
30
10
30
40
10
50
72347
28229
کرج
علوم پزشکی  زابل نیمه اول
60
20
60
20
10
40
20
10
10
32970
13231
مرند
علوم پزشکی  زابل نیمه دوم
30
50
50
20
1-
10
50
40
50
39339
15633
لاهیجان
علوم پزشکی  رشت
40
40
50
10
10
30
40
30
30
36826
14699
اراک
علوم پزشکی  اراک
50
60
60
30
10
50
30
30
30
37032
14779
چمستان
علوم پزشکی  ساری
30
30
20
60
10
50
40
30
30
40022
15887
سنندج
علوم پزشکی  سنندج
40
40
60
10
10
50
60
10
30
33645
13499
قوچان
علوم پزشکی  گرگان
40
30
30
30
10
30
40
20
30
52786
20789
رفسنجان
علوم پزشکی  جیرفت
20
30
30
30
10
40
40
10
30
41259
16359
تربت حیدریه
علوم پزشکی  گناباد
60
50
50
30
10
40
20
20
30
40173
15939
کاشان
علوم پزشکی بم
30
40
60
10
10
20
40
30
20
39822
15810
فلاورجان
علوم پزشکی  ایلام
50
50
40
30
10
50
20
10
40
47287
18652
بهبهان
علوم پزشکی  شوشتر
40
40
30
10
10
40
30
40
20

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک
شیمی
14401
2512
پاکدشت
علوم پزشکی تهران
60
70
60
90
10
70
40
20
40
30885
6380
هشترود
علوم پزشکی تبریز
50
40
70
20
30
70
40
20
50
29090
5926
شیروان
علوم پزشکی بجنورد
40
50
40
30
10
60
40
40
30
44012
9872
کوهدشت
علوم پزشکی خرم آباد
60
20
50
20
10
20
40
10
30
20697
3948
بجستان
علوم پزشکی مشهد
40
40
30
30
10
60
50
30
40
36739
7882
تفت
علوم پزشکی یزد
50
20
50
10
10
30
40
20
40
49401
11402
دهدشت
علوم پزشکی یاسوج

227
4078
پاوه
علوم پزشکی شیراز
50
50
60
20
10
70
40
30
40
18518
3423
اسلام شهر
علوم پزشکی ایران
50
60
30
60
10
60
30
40
60
41227
9077
دشت آزادگان  
علوم پزشکی اهواز
50
60
50
20
10
30
30
20
30
28010
5678
طبس
علوم پزشکی بیرجند
60
50
60
30
10
40
30
20
30
24449
4846
فلاورجان
علوم پزشکی اصفهان

38622
8361
تاکستان
علوم پزشکی قزوین
60
70
70
20
10
40
40
20
20
46908
10665
مشکین شهر
علوم پزشکی  اردبیل
40
30
50
40
10
70
40
50
40
400223
8738
فارسان
علوم پزشکی  شهرکرد
60
10
70
20
10
20
30
20
40
37796
8153
تیران
علوم پزشکی  کاشان
60
40
50
30
20
30
40
20
30
38885
8428
سرپل ذهاب
علوم پزشکی  کرمانشاه
40
60
50
10
10
50
40
20
30
37822
8160
تربت جام
علوم پزشکی  سبزوار
60
30
50
20
10
40
30
10
30
53050
12430
کهنوج
علوم پزشکی  رفسنجان
70
50
50
20
10
30
20
10
20
41092
9036
بافت
علوم پزشکی  کرمان
60
40
40
60
10
10
40
10
30
43265
9651
رشت
علوم پزشکی  رشت(دانشکده مامایی وپرستاری لنگرود )
40
30
50
60
10
30
30
20
40
53479
12546
رودان
علوم پزشکی  بندرعباس
60
50
50
40
10
40
40
20
30
34893
7373
بانه
علوم پزشکی  ارومیه
50
50
40
20
10
30
30
20
40
41092
9036
رامسر
علوم پزشکی  بابل

43337
9672
اسدآباد
علوم پزشکی  همدان
50
40
60
20
10
30
30
10
30
48282
11081
خدابنده
علوم پزشکی زنجان

65149
15997
زابل
علوم پزشکی  زابل نیمه اول
40
50
50
20
10
10
20
10
40
77352
19655
زابل
علوم پزشکی  زابل نیمه دوم
50
40
50
10
10
20
20
10
30
36702
7873
صومعه سرا
علوم پزشکی  رشت
70
60
40
50
10
20
40
10
30
48541
11151
ملایر
علوم پزشکی  اراک
50
30
30
20
10
20
50
10
10
32942
6863
شوشتر
علوم پزشکی  ساری
40
60
80
10
10
40
20
20
40
39549
8602
قروه
علوم پزشکی  سنندج
60
30
60
40
10
30
30
10
40
41903
9275
بندرترکمن
علوم پزشکی  گرگان
20
60
40
10
10
20
50
10
40
61299
14837
عنبرآباد
علوم پزشکی  جیرفت
30
40
50
10
10
10
40
10
30
38723
8385
قائن
علوم پزشکی  گناباد
30
10
50
20
10
60
30
30
30
53140
12454
کاشان
علوم پزشکی  بم

56312
13377
سرابله
علوم پزشکی  ایلام
40
30
60
20
10
30
30
20
20
46275
10483
شوشتر
علوم پزشکی  شوشتر
40
40
50
20
10
20
40
20
40

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی