آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد

توضیحات آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه

 هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی روزانه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی و همچنین حداقل درصد لازم قبولی فیزیوتراپی در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی فیزیوتراپی روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور  سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است

رتبه کشوری
رتبه درسهمیه
محل سکونت (شهر)
دانشگاه
ادبیات فارسی
عربی
معارف
زبان
زمین شناسی
ریاضیات
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
4473
1331
تهران
علوم پزشکی تهران
70
70
70
90
10
70
70
20
40
4791
1406
شیراز
علوم پزشکی شیراز
60
60
60
50
10
60
70
60
50
5169
1496
تهران
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
70
70
50
70
10
50
70
50
60
6712
1901
تهران
علوم پزشکی رشت نیمه اول
60
80
90
50
10
60
50
50
50
5310
1533
تهران
علوم پزشکی ایران
70
50
70
80
10
60
70
40
50
5153
1490اصفهان
علوم پزشکی اصفهان

6324
1814
شیراز
علوم پزشکی تبریز
80
70
60
20
10
60
60
30
60
6087
1753
تهران
علوم پزشکی بهزیستی -توانبخشی تهران
90
50
80
30
10
50
60
50
50
5912
1701
تهران
علوم پزشکی  همدان
70
80
60
30
10
80
50
40
50
7119
2066
تهران
علوم پزشکی  بابل
70
60
60
60
10
80
60
40
40
8231
2259
مشهد
علوم پزشکی  کرمان
80
50
40
40
10
40
70
30
50
7540
2102
تهران
علوم پزشکی  سمنان
60
30
70
40
10
40
70
30
60

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه دو

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری 

رتبه درسهمیه 

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی 

معارف

زبان 

زمین شناسی

ریاضیات 

زیست شناسی

فیزیک 

شیمی
4727
2004
کرج
علوم پزشکی  تهران
70
30
40
40
10
80
70
60
40
6567
2740
نورآباد ممسنی

علوم پزشکی  شیراز
60
90
70
50
10
40
60
50
60
5229
2222
زنجان
علوم پزشکی  شهید بهشتی تهران
70
60
80
80
10
70
60
50
40
7540
3135
نور
علوم پزشکی  رشت نیمه اول
80
70
50
40
10
70
60
50
40
5565
2348
کرج
علوم پزشکی ایران
60
40
60
10
10
80
70
50
50
6721
2801
اردکان
علوم پزشکی  اصفهان
60
60
40
20
10
70
50
60
60
7071
2946
قره ضیاء الدین
علوم پزشکی  تبریز
60
60
50
30
10
60
60
50
60
6489
2709
تربت حیدریه
علوم پزشکی  مشهد
50
70
70
40
10
50
70
50
50
6324
2647
کرج
علوم پزشکی  بهزیستی - توانبخشی تهران
70
50
50
50
10
50
60
40
60
7276
3036
نهاوند
علوم پزشکی  همدان
50
30
60
20
10
40
70
50
60
7432
3098
قزوین
علوم پزشکی  بابل
70
50
90
80
10
40
50
60
50
8209
3408
یزد

علوم پزشکی  جندی شاپور اهواز
50
50
50
10
10
20
80
60
50
8272
3437
سیرجان
علوم پزشکی کرمان
70
40
40
70
10
70
60
40
40
7777
3235
کیاکلا
علوم پزشکی سمنان
60
60
40
50
10
50
70
40
60
8231
3416
تربت حیدریه
علوم پزشکی زاهدان
50
40
50
40
10
60
60
50
60

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه درسهمیه 

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی 

معارف

زبان 

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک 

شیمی
7071
1114
بندرترکمن

علوم پزشکی تهران 
50
70
60
30
10
60
60
50
60
7878
1263
دهدشت
علوم پزشکی شیراز
40
60
70
10
10
50
60
70
60
7777
1240
گرگان
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
60
40
50
20
10
50
70
40
50
9105
1482
آستارا
علوم پزشکی رشت نیمه اول
70
70
70
40
10
60
50
10
60
7824
1249
مینودشت
علوم پزشکی ایران
70
60
70
10
10
80
60
50
50
9725
1590
الیگودرز
علوم پزشکی اصفهان
70
60
50
70
10
70
50
30
60
7640
1209
مهاباد
علوم پزشکی تبریز
60
70
90
40
10
50
60
40
50
7027
1108
سرایان
علوم پزشکی مشهد
60
60
70
50
10
70
50
50
50
8982
1464
اسلام شهر
علوم پزشکی بهزیستی -توانبخشی  تهران
50
60
50
50
10
50
70
20
50
7473
1178
همدان
علوم پزشکی همدان
40
60
60
50
10
50
60
50
60
9239
1509
شهرری
علوم پزشکی بابل
50
60
60
60
70
10
50
40
60
10077
1653
الشتر
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
60
70
50
30
10
70
50
30
60
8346
1349
خواف
علوم پزشکی کرمان
50
50
60
10
10
60
70
40
40
9649
1577
هشتگرد  

علوم پزشکی سمنان
70
60
40
30
10
60
60
40
50
20697
3948
زابل
علوم پزشکی زاهدان
50
40
70
40
10
40
50
20
40

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی