آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد

توضیحات آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه

 هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاه روزانه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی و همچنین حداقل درصد لازم قبولی علوم آزمایشگاه در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور تجربی 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور  سراسری 97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
16456
4254
تهرانسر
علوم پزشکی قم
70
50
50
70
10
60
20
60
50
12423
3299
شیراز
علوم پزشکی  شیراز
70
50
60
60
10
50
60
30
40
11926
3173
مشهد
علوم پزشکی مشهد
60
60
70
40
10
60
50
60
40
23325
5849
تهران
علوم پزشکی اراک
60
40
30
20
10
50
50
50
30
8539
2342
تهران
علوم پزشکی تهران
70
50
60
60
10
40
60
50
60
11045
2972
تبریز
علوم پزشکی تبریز نیمه اول
60
70
50
30
10
70
50
60
50
15381
4001
تبریز
علوم پزشکی تبریز نیمه دوم
60
50
60
60
10
50
60
20
30
6204
1785
اصفهان
علوم پزشکی اهواز
80
50
70
70
40
40
40
40
30
19948
5029
تهران
علوم پزشکی ساری
70
50
50
40
10
60
50
30
30
17860
4626
تهران
علوم پزشکی بابل
40
70
40
60
10
60
50
30
40
320141
7833
شیراز
علوم پزشکی جهرم

15184
3957
اصفهان
علوم پزشکی گرگان
60
50
50
70
10
50
50
60
30
26710
6627
مشهد
علوم پزشکی گناباد
50
50
40
60
10
40
40
20
50
9025
2516
تهران
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
80
20
60
20
10
60
50
40
60
21987
5578
تهران
علوم پزشکی همدان
50
50
70
90
10
30
40
30
30
19415
4973
تهران
علوم پزشکی کرمان
60
60
70
50
10
50
30
10
60
10343
2793
تهران
علوم پزشکی ایران
70
60
50
30
10
40
50
30
70
12047
3204
تهران
علوم پزشکی  البرز
50
40
60
10
10
40
60
50
40
24510
6138
تبریز
علوم پزشکی اردبیل

12985
3420
اصفهان
علوم پزشکی اصفهان
70
50
80
60
10
20
60
30
40
15184
3957
مشهد
علوم پزشکی شاهرود
60
70
60
50
10
60
40
40
40
17953
4654
مشهد
علوم پزشکی بیرجند
50
30
60
50
10
50
50
30
50
17860
4626
اصفهان
علوم پزشکی کاشان
70
60
80
70
10
20
40
30
50
28801
7093
شیراز
علوم پزشکی شیراز
60
40
40
30
10
30
50
30
30
29239
7202
مشهد
علوم پزشکی سبزوار
40
40
40
30
10
60
50
30
30
17761
4601
تبریز
علوم پزشکی ارومیه
40
40
60
60
10
40
60
40
40
20360
5193
شیراز
علوم پزشکی فسا
50
50
40
50
10
40
40
60
40
19666
5033
تهران
علوم پزشکی سمنان
70
50
80
20
10
40
50
10
20
13385
3512
مشهد
علوم پزشکی بجنورد
60
50
80
80
10
50
50
30
50
14728
3842
اصفهان
علوم پزشکی یزد
70
50
40
50
10
60
50
40
40
14427
3761
شیراز
علوم پزشکی شیراز (داراب)
30
30
40
30
40
40
60
20
30
14674
3829
اصفهان
علوم پزشکی  شهرکرد

27906
6882
شیراز
علوم پزشکی بندرعباس
40
20
50
10
10
50
50
30
40
40173
9570
گچساران
علوم پزشکی یاسوج
40
10
50
10
10
20
40
30
40
33226
8081
تبریز
علوم پزشکی سراب
60
50
60
50
10
30
30
30
30
22245
5627
تهران
علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی امل)
70
60
50
60
10
30
60
10
20
29944
7365
تبریز
علوم پزشکی مراغه
50
20
50
70
10
30
40
20
40
27004
6690
مشهد
علوم پزشکی تربت حیدریه
70
40
70
10
10
50
40
20
30
32718
7973
شیراز
علوم پزشکی گراش

30391
7475
اسلام شهر
علوم پزشکی خمین
10
50
10
60
10
10
60
60
40
38723
15414
تهران
علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم
50
10
70
40
10
40
40
20
30
35973
8673
شیراز
علوم پزشکی زابل
70
40
80
70
10
10
20
20
20

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه

در منطقه دودر لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
30625
12271
قم
علوم پزشکی قم
80
70
50
50
10
40
50
30
50
15781
6543
استهبان
علوم پزشکی شیراز
50
10
40
40
10
40
60
30
60
11419
4762
تربت حیدریه
علوم پزشکی مشهد
50
30
40
30
10
70
50
60
60
35484
14218
ساوه
علوم پزشکی اراک نیمه اول
50
40
50
10
10
40
40
10
40
45648
18029
بندرانزلی
علوم پزشکی اراک نیمه دوم
40
30
50
30
10
40
40
20
20
8886
3690
کرج
علوم پزشکی تهران
60
50
50
40
10
70
60
40
60
15203
6275
جلفا
علوم پزشکی تبریز نیمه اول
80
60
80
10
10
60
40
40
40
16216
6663
مراغه
علوم پزشکی تبریز  نیمه دوم
60
30
30
50
10
70
60
50
30
23870
9601
اهواز
علوم پزشکی اهواز

22568
9120
قائم شهر
علوم پزشکی  ساری
70
40
50
70
40
50
50
40
40
21741
8788
رشت
علوم پزشکی رشت
70
50
30
70
10
50
40
30
40
21951
8878
بابل
علوم پزشکی بابل
60
50
50
20
10
30
60
30
30
21163
8577
آباده
علوم پزشکی جهرم
30
50
40
20
10
30
60
20
20
28982
11642
گرگان
علوم پزشکی گرگان
70
40
70
20
30
50
60
20
40
33456
13427
گرگان
علوم پزشکی گناباد
30
30
30
90
1-
20
40
20
40
10638
4416
کرج
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
50
20
50
10
10
50
60
50
70
29120
11696
بوشهر
علوم پزشکی بوشهر
60
50
50
40
10
40
50
10
40
38688
15400
همدان
علوم پزشکی همدان
30
40
30
10
10
40
30
40
40
24929
10017
زنجان

علوم پزشکی زنجان 
70
70
60
50
10
70
50
50
50
23353
9409
کرمان
علوم پزشکی کرمان
50
50
30
30
10
20
60
30
50
11243
4685
کرج
علوم پزشکی ایران
50
70
40
90
10
70
50
30
50
15149
6257
کرج
علوم پزشکی البرز
60
50
50
80
10
30
50
30
50
40139
15928
ورامین
علوم پزشکی اردبیل
50
40
40
30
10
40
30
20
30
15082
6230
شهرضا
علوم پزشکی اصفهان
50
30
50
40
10
50
50
40
50
50712
19993
سمنان
علوم پزشکی شاهرود
50
30
20
70
10
40
10
30
20
20148
8187
کاشمر
علوم پزشکی بیرجند
60
50
50
30
10
70
60
50
40
22316
9021
گلپایگان
علوم پزشکی کاشان
40
30
50
50
10
60
50
40
40
34745
13921
آباده
علوم پزشکی شیراز
50
50
40
40
10
30
30
40
30
29383
11797
بجنورد
علوم پزشکی سبزوار
60
60
70
30
40
40
50
10
30
21095
8549
ارومیه
علوم پزشکی ارومیه

26632
1074
آباده
علوم پزشکی فسا

44979
17754
سمنان
علوم پزشکی سمنان
30
40
20
10
10
40
50
20
20
27542
11070
کاشمر
علوم پزشکی بجنورد

21893
8853
کرمان
علوم پزشکی یزد
40
50
50
30
10
60
60
30
40
34401
13792
نورآباد ممسنی
علوم پزشکی شیراز
30
80
50
40
10
50
40
20
50
34582
13855
بروجن
علوم پزشکی شهرکرد
60
60
40
40
10
40
20
20
30
33175
13319
داراب
علوم پزشکی ایلام
40
50
50
20
10
50
30
20
40
32686
13120
کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
60
40
60
50
10
50
30
20
30
25208
10130
فولاد شهر
علوم پزشکی بندرعباس
50
10
50
10
10
40
50
50
40
21460
8683
نورآباد ممسنی
علوم پزشکی یاسوج
40
40
70
10
10
30
50
30
50
25523
5920
قزوین
علوم پزشکی قزوین
40
40
30
60
10
30
50
30
40
31012
12427
میبد
علوم پزشکی رفسنجان
60
50
40
40
10
40
40
30
20
35152
14091
مرند

دانشکده علوم پزشکی سراب

37184
14829
سنندج
علوم پزشکی سنندج
40
20
70
10
10
80
50
30
40
30228
12106
قائم شهر
علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی آمل )
50
30
30
80
10
40
40
40
30
32686
13120
اهواز
علوم پزشکی  دزفول
40
40
40
10
10
50
40
40
30
28506
11452
مراغه
علوم پزشکی مراغه
30
50
50
30
10
60
50
20
30
29090
11684
نیشابور
علوم پزشکی تربت حیدریه
40
40
50
20
10
50
40
30
40
22444
9073
زاهدان
علوم پزشکی زاهدان
50
50
60
40
10
30
50
20
40
32912
13209
سعادت شهر
علوم پزشکی گراش
50
40
50
10
10
50
50
40
10
37032
14779
بهبهان
دانشکده علوم پزشکی آبادان

64167
25176
مامونیه /زرندیه
علوم پزشکی خمین
30
40
40
30
10
30
20
10
40
44570
17590
کرمان
علوم پزشکی بم
50
30
60
60
10
40
40
30
20
38723
15414
خرم آباد
علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول
50
30
30
30
10
10
40
20
40
42817
16946
خرم آباد
علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم
40
20
30
10
10
40
30
20
40
50513
19920
بندرعباس
علوم پزشکی سیرجان

34614
13868
اقلید
علوم پزشکی زابل
50
20
60
40
10
10
50
20
50

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
21227
4078
شوشتر
علوم پزشکی  اراک نیمه اول

15704
2819
تهران
علوم پزشکی تهران
60
60
40
50
10
50
60
30
40
16561
3008
اهر
علوم پزشکی تبریز نیمه اول
80
70
70
80
20
50
50
40
40
22978
4500
شبستر
علوم پزشکی نیمه دوم
30
50
40
40
10
60
50
40
40
26209
5265
اندیمشک
علوم پزشکی اهواز
60
40
60
10
10
40
40
40
40
32212
6687
عباس آباد
علوم پزشکی ساری
70
60
40
50
10
30
30
20
40
36367
7779
رضوانشهر
علوم پزشکی رشت(محل تحصیل پیراپزشکی لنگرود)
60
30
60
30
50
50
50
30
30
45078
10175
تنکابن
علوم پزشکی  بابل

26351
5294
فیروزآباد
علوم پزشکی  جهرم
50
30
50
10
10
40
60
30
30
45147
10195
گنبد
علوم پزشکی گرگان
60
40
60
10
10
70
30
20
40
29656
6074
خواف
علوم پزشکی گناباد
60
60
70
20
10
30
50
20
20
16922
3073
شهرقدس
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
50
50
80
30
10
30
50
40
50
33359
6983
بوشهر
علوم پزشکی بوشهر
60
60
60
30
10
50
30
10
30
44906
10122
شهرقدس
علوم پزشکی همدان

38885
8428
خرمدره
علوم پزشکی زنجان

39793
8670
کهنوج
علوم پزشکی کرمان
60
30
60
20
10
30
30
30
20
21783
4202
اسلام شهر
علوم پزشکی البرز
70
40
10
50
10
50
60
20
40
35389
7506
مشکین شهر
علوم پزشکی اردبیل

14728
2587
چادگان
علوم پزشکی اصفهان
70
50
90
40
10
30
40
20
60
73963
18658
شاهرود
علوم پزشکی شاهرود
60
30
40
30
10
10
20
10
30
22043
4269
تایباد
علوم پزشکی بیرجند
70
60
80
50
30
30
50
20
30
24786
4927
تیران
علوم پزشکی کاشان
50
50
60
40
20
30
50
30
10
31047
6416
لامرد
علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل استهبان)
50
60
40
60
40
40
40
30
30
25446
5078
شیروان
علوم پزشکی سبزوار
50
40
50
40
10
50
30
30
50
36103
7718
میاندوآب
علوم پزشکی ارومیه
70
40
50
50
20
40
40
50
40
28425
5769
شیراز
علوم پزشکی  فسا
60
50
50
20
10
20
40
20
50
62829
15278
سمنان
علوم پزشکی سمنان
30
30
20
40
10
30
30
10
30
26326
5287
بشرویه
علوم پزشکی بجنورد
50
50
50
20
10
30
20
30
40
17836
3270
کرمان
علوم پزشکی یزد
40
50
50
30
10
60
60
30
40
51139
11875
شهربابک
علوم پزشکی شیراز
50
40
40
10
10
30
20
20
20
37152
7983
لردگان
علوم پزشکی شهرکرد
60
50
60
20
10
20
40
10
30
54828
12933
ایلام
علوم پزشکی ایلام
40
60
60
10
10
10
50
10
30
32429
6738
کنگاور
علوم پزشکی کرمانشاه
50
40
50
10
10
50
40
20
40
35831
7639
بندرکنگ چارک
علوم پزشکی بندرعباس
70
50
40
30
10
20
70
30
40
40976
9002
دهدشت
علوم پزشکی یاسوج
60
30
50
10
10
50
30
30
30
43075
9593
تاکستان
علوم پزشکی قزوین
20
40
40
10
10
40
40
40
30
44333
9965
شهربابک
علوم پزشکی رفسنجان
60
50
30
20
10
40
50
20
40
40937
8989
شهرسهند
علوم پزشکی سراب
40
40
40
20
10
50
30
30
30
38422
8298
سروآباد
علوم پزشکی سنندج
50
50
40
50
10
10
40
10
20
40423
8850
بهنمیر
علوم پزشکی ساری(محل تحصیل پیراپزشکی آمل)

32361
6720
رامهرمز
علوم پزشکی دزفول
40
40
50
10
10
40
30
40
40
35122
7444
تبریز
علوم پزشکی مراغه
40
50
60
30
10
40
30
40
20
48669
11184
فردیس
علوم پزشکی زاهدان
50
50
30
20
10
40
30
20
20
38622
8361
فراشبند
علوم پزشکی گراش
50
50
50
10
10
20
40
10
40
42777
9505
گتوند
علوم پزشکی آبادان
50
20
50
20
10
20
50
10
20
47203
10756
کهنوج
علوم پزشکی بم
70
70
50
40
10
10
40
10
70
47250
10771
الشتر
علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول

49966
11555
کوهدشت
علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم
50
20
50
30
10
20
20
30
30
51055
11847
قلعه گنج
علوم پزشکی سیرجان
60
40
70
40
10
30
30
40
20
70479
17632
چابهار
علوم پزشکی زابل
40
10
20
10
10
30
40
20
20

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی