آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه

در این بخش از سری پست های کارنامه ای آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه را میتوانید مشاهده کنید

توضیحات آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه

 هر یک از داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی روزانه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی و همچنین حداقل درصد لازم قبولی بینایی سنجی در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی بینایی سنجی روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور  سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری 

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه  

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
6732
1905
رودهن
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
60
70
70
60
10
60
60
40
60
8955
2444
مشهد
علوم پزشکی زاهدان
80
40
80
60
10
60
50
30
50
6528
1864
تهران
علوم پزشکی ایران
80
60
80
90
10
60
60
50
20
7365
2052
مشهد
علوم پزشکی مشهد
40
40
60
70
10
60
60
50
60

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری 

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه  

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی
6645
2779
کاشمر
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
70
60
80
20
10
50
80
50
30
22265
8998
زاهدان

علوم پزشکی زاهدان
50
60
70
30
10
20
50
30
50
7460
3113
گناباد
علوم پزشکی ایران
60
70
40
70
10
50
50
60
60
7923
3290
مرودشت
علوم پزشکی مشهد
50
50
70
60
10
50
60
50
50

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه  

ادبیات فارسی

عربی

معارف
زبان

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک
شیمی
8220
1330
پاوه

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
80
70
70
60
10
60
60
30
40
10036
1641
لامرد

علوم پزشکی زاهدان
60
50
70
50
10
50
60
40
50
8494
1381
مریوان
علوم پزشکی ایران
60
50
50
50
10
70
50
60
60
9287
1518
کوهدشت
علوم پزشکی مشهد
60
30
70
20
10
40
80
30
40

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی