بایگانی یازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه پنجم )

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه پنجم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه پنجم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه سوم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

خانم نادری | امتحانات
در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم انسانی نمونه سوالات جامعه شناسی نوبت دوم جمع آوری شده است .

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی