بایگانی جزوه عربی دهم تجربی

جزوه قواعد درس دو عربی دهم ( استاد یادگاری )

همکلاسی | جزوه های درسی
قواعد درس دوم از کتاب عربی سال دهم متوسطه در مورد اعداد اصلی و ترتیبی بحث می کند.

جزوه قواعد درس اول عربی دهم ( استاد یادگاری )

همکلاسی | جزوه های درسی
فراگیری قواعد عربی سال دهم ملزم یادگیری قواعد عربی سال های گذشته می باشد. قواعد عربی دهم مروری بر این قواعد داشته است.

جزوه جامع عربی سال دهم

همکلاسی | جزوه های درسی
کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است .این جزوه ویژه رشته های ریاضی و تجربی میباشد.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی