بایگانی جزوه شیمی دهم

جزوه شیمی سال دهم فصل اول

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل اول شیمی سال دهم در به بحث در مورد جدول تناوبی عنصرها و رسم آرایش الکترونی عنصر ها و آنیون ها و کاتیون ها و ... پرداخته است.

جزوه فصل 1 شیمی دهم ( مهندس صحابی )

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل اول شیمی دهم تحت عنوان کیهان زادگاه الفبای هستی چندین مطلب مهم را مورد بحث قرار داده است.

درسنامه فصل اول شیمی دهم ( استاد زارع )

همکلاسی | جزوه های درسی
در ادامه مطلب می توانید درسنامه فصل اول شیمی دهم استاد زارع دریافت کنید.

درسنامه فصل دوم شیمی دهم ( استاد زارع )

همکلاسی | جزوه های درسی
در ادامه مطلب می توانیددرسنامه فصل دوم شیمی دهم استاد زارع دریافت کنید.

جزوه فصل سوم شیمی دهم ( آب ، آهنگ زندگی )

همکلاسی | جزوه های درسی
جزوه فصل سه شیمی سال دهم تحت عنوان آب ، اهنگ زندگی در دو بخش مسائل حلی و مطالب حفظی تالیف شده است.

جزوه فصل دوم شیمی دهم ( استاد صحابی )

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل دوم شیمی سال دهم دارای مطالب گسترده ای می باشد که این فصل را میتوانیم به دو بخش مطالب و نکات حفظی کتاب و مطالب محاسباتی تقسیم کنیم.

جزوه شیمی دهم فصل یک

همکلاسی | جزوه های درسی
جزوه شیمی دهم فصل اول که در این پست آماده شده است شامل مطالب کاملی از فصل کیهان زادگاه الفبای هستی می باشد که در آن مطالب بسیار منظم و بر اساس سرتیتر های این فصل توضیح داده شده است.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی