بایگانی جزوه دهم

جزوه زیست دهم فصل یک

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل اول زیست شناسی سال دهم فصلی پایه ای و مهم برای یادگیری مفاهیم زیست شناسی است. این فصل میتواند تصویر بسیار خوب و کلی از مباحث زیست شناسی در ذهن شما ایجاد کند.

جزوه زیست دهم فصل اول

همکلاسی | جزوه های درسی
در جزوه زیست دهم فصل اول که به روش پرسش و پاسخ آماده شده است قید ها و نکات مهم کنکوری این فصل بیان شده است.آنچه که اهمیت دارد و داوطلبان کنکور باید به آن توجه کنند این است که تمام فصل های کتاب زیست شناسی در کنکور سراسری مهم است.

جزوه ریاضی دهم فصل یک

همکلاسی | جزوه های درسی
در جزوه فصل اول ریاضی پایه دهم سعی شده است که درسنامه و نکات کامل این فصل جهت یادگیری کامل دانش اموزان نگاشته شود. در این جزوه علاوه بر درسنامه سوالات تستی و تشریحی نیز تالیف شده است.

جزوه جامع عربی سال دهم

همکلاسی | جزوه های درسی
کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است .این جزوه ویژه رشته های ریاضی و تجربی میباشد.

جزوه ریاضی دهم فصل اول رشته ی تجربی

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل اول کتاب ریاضی سال دهم شامل مباحث مجموعه های متناهی و نامتناهی ، متمم یک مجموعه و الگو و دنباله و دنباله های حسابی و هندسی می باشد.

جزوه فصل اول ریاضی دهم رشته ی ریاضی

ورود محتوا - امتحانات | جزوه های درسی
فصل اول ریاضیات سال دهم شامل مباحث الگو و دنباله و دنباله های حسابی و هندسی و ... می باشد.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی