دانلود گام به گام قرآن هفتم

دانلود رایگان گام به گام قرآن هفتم شامل جواب تمامی فعالیت ها و جواب بخش "انس با قرآن" هر درس مطابق با کتاب درسی 99-1400

جواب فعالیت های قرآن هفتم

قرآن هفتم، دوازده درس را دربردارد و هر درس در دو جلسه تنظیم شده است.

در ابتدای هر جلسه از هر درس آیاتی از قرآن کریم آمده است و سپس جدول معنای کلمات وتمرین ترجمه ی عبارات قرآنی را داریم و در بخش پایانی هر جلسه نیز تمرینات مربوط به بخش "انس با قرآن در خانه " آمده است.

ما جواب تمامی فعالیت ها وتمرین های قرآن هفتم و همچنین پاسخ تمرین های مربوط به انس با قرآن را در گام به گام قرآن هفتم برای شما گرد آوری کرده ایم. لازم به ذکر است که این گام به گام با کتاب درسی امسال یعنی سال تحصیلی 99-1400 کاملا همخوانی دارد.

توجه! برای دانلود گام به گام بقیه درس های هفتم به صفحه گام به گام هفتم مراجعه کنید.

گام به گام قرآن هفتم

فایل گام به گام را می توانید از طریق باکس دانلود و به رایگان دانلود کنید. این فایل گام به گام دوازده درس قرآن هفتم را به طور یکجا دربردارد.

برای یادگیری بهتر به شما پیشنهاد می کنیم که در ابتدا خود به فعالیت ها و تمرین های کتاب پاسخ دهید و سپس برای اطمینان از درستی جواب های خود به فایل گام به گام مراجعه کنید. جدا از حل تمرین ها، قرائت صحیح آیات قرآنی نیز بسیار مهم است بنابراین از این بخش نیز غافل نباشید.

اگر می خواهید گام به گام هر درس از قرآن هفتم را نیز به طور جداگانه داشته باشید، بازهم می توانید روی همکلاسی حساب کنید. با کلیک بر روی لینک های موجود در جدول انتهایی این مقاله، به صفحات مربوط به گام به گام هر درس از قرآن هفتم خواهید رفت. در این صفحات گام به گام هر درس را می توانید به صورت جداگانه دانلود کنید.

در ادامه توضیح مختصری در مورد هر درس از قرآن هفتم داده ایم.

گام به گام قرآن هفتم درس اول

در جلسه اول درس اول قران هفتم، تعدادی از آیات صفحات ٢٠٨ و ٢٠٩ سوره یونس و در جلسه دوم این درس آیاتی از صفحه 215 سوره یونس و آداب تلاوت آمده است. در این درس همچنین درباره آداب تلاوت قرآن و حروف ناخوانا صحبت شده است و گام به گام درس اول قرآن هفتم جواب فعالیت ها و انس با قرآن در خانه این درس را پوشش می دهد.

گام به گام قرآن هفتم درس دوم

جلسه اول درس دوم قران هفتم، مربوط به آیات صفحات ٢٢١ و ٢٢٢ سوره هود و آموزش مفاهیم می باشد و جلسه دوم آن قرائت صفحه 227 و کنعان، پسر نوح است، را در بردارد. جواب تمامی فعالیت ها و جواب بخش "انس با قرآن" این درس در گام به گام درس دوم قرآن هفتم گردآوری شده است. 

گام به گام قرآن هفتم  درس سوم

گام به گام درس سوم قران هفتم شامل جواب کلیه فعالیت های این درس می شود. این درس با عنوان قرآن را صحیحتر و زیباتر بخوانیم، مانند درس های قبلی دارای دو جلسه است که جلسه اول آن، آیات صفحات ٢٣٤ و 235 سوره هود و جلسه دوم آن آیات صفحه 274 از سوره یوسف می باشد. 

گام به گام قرآن هفتم  درس چهارم

جلسه اول درس چهارم قران هفتم مربوط به آیات صفحات ٢٤٦ و ٢٤٧ سوره یوسف و آموزش مفاهیم این آیات و جلسه دوم آن آیات صفحه 255 سوره ابراهیم و آموزش مفاهیم می باشد. گام به گام درس چهارم قران هفتم جواب فعالیت ها و بخش انس با قرآن این درس را در بر می گیرد.

گام به گام قرآن هفتم درس پنجم

جلسه اول درس پنجم قران هفتم، آیات صفحات ٢٥٩ و ٢٦٠ سوره ابراهیم و آموزش مفاهیم آیات و جلسه دوم آیات صفحه ٢٦٤ سوره حجر و آموزش مفاهیم را شامل می شود. گام به گام درس پنجم قران هفتم جواب فعالیت های این درس را پوشش می دهد.

گام به گام قرآن هفتم درس ششم

در جلسه اول درس ششم قران هفتم، آیات صفحات ٢٦٨ و ٢٦٩  و جلسه دوم این درس آیات صفحه 240 سوره نحل و آموزش مفاهیم نگاشته شده است. گام به گام درس ششم قران هفتم جواب فعالیت های این درس را دربردارد.

گام به گام قرآن هفتم درس هفتم

در جلسه اول درس هفتم قران هفتم، آیات صفحات٢٨١ و 282 و آموزش مفاهیم این آیات و جلسه دوم این درس آیات صفحه ٢٩٠ سوره نحل و اسراء نگاشته شده است. گام به گام درس هفتم قران هفتم همه جواب های تمامی فعالیت های این درس را پوشش می دهد. 

گام به گام قرآن هفتم درس هشتم

مانند درس های قبل این درس هم دارای دو جلسه است که به ترتیب در جلسه اول و دوم درس هشتم قران هفتم، آیات صفحات٢٩٣ و ٢٩٤ سوره اسراء و آموزش مفاهیم آن و آیات صفحه ٢٩٩ سوره کهف نگاشته شده است. جواب تمامی فعالیت های درس هشتم قران هفتم در گام به گام درس هشتم قران هفتم جمع آوری شده است.

گام به گام قرآن هفتم درس نهم

در جلسه اول درس نهم قران هفتم، آیات صفحات ٣٠٤ و 305 سوره کهف و مریم و آموزش مفاهیم این آیات و در جلسه دوم آیاتی از صفحه ٣١٣ سوره طه و آموزش مفاهیم نگاشته شده است. پاسخ همه فعالیت های درس نهم قران هفتم در گام به گام درس نهم قران هفتم گردآوری شده است.

گام به گام قرآن هفتم درس دهم

در جلسه اول درس دهم قران هفتم، آیات صفحات ٣٢٠ و 321 سوره طه و آموزش مفاهیم این آیات و جلسه دوم این درس آیات صفحه ٣٢٦ سوره انبیاء نگاشته شده است. گام به گام درس دهم قران هفتم شامل جواب کلیه فعالیت های این درس می شود.

گام به گام قرآن هفتم درس یازدهم

در جلسه اول درس یازدهم قران هفتم، آیات صفحات ٣٢٨ و ٣٢٩ سوره انبیاء و آموزش مفاهیم این آیات و در جلسه دوم آیات صفحه ٣٣٩ سوره حج  نگاشته شده است. شما می توانید جواب کلیه فعالیت های درس یازدهم قران هفتم را در گام به گام درس یازدهم قران هفتم مشاهده کنید. 

گام به گام قرآن هفتم درس دوازدهم

در جلسه اول درس دوازدهم قران هفتم، آیات  صفحات ٣٤١ و ٣٤٢ سوره حج و آموزش مفاهیم این آیات قرار گرفته است و جلسه دوم این درس آیات صفحه 349 سوره مؤمنون نگاشته شده است. درس دوازدهم آخرین درس قران هفتم می باشد و گام به گام درس دوازدهم قران هفتم جواب تمامی فعالیت های این درس را پوشش می دهد. 

در انتها از شما میخواهیم نظرات خود را در خصوص محتوای این صفحه و کیفیت فایل گام به گام با ما در میان بگذارید. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است چرا که کمک می کند تا محتوای همکلاسی را بنا به خواسته های و نیازهای شما عزیزان بهبود دهیم.


نظرات ارسال شده 4

N
Negar

عالیییییییییییی

m
mahi

exellent, great

ع
علی رضا حیدریان

عالی بود خیلی خوب بود

م
محمدفتائی ممنون ازاین زحمتی که کشیده اید

ممنون اززحمتی که درباب مسائل درسی میکشید