گام به گام فصل سوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت

در ادامه مطلب می توانید گام به گام فصل سوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره گام به گام فصل سوم زیست یازدهم

در این پست گام به گام فصل سوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت آماده شده است. گام به گام فصل سوم زیست یازدهم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل سوم زیست یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل سوم زیست یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام زیست یازدهم تجربی در فصل سوم را دانلود کنید.

پاسخ فعالیت های فصل 3

فعالیت 1: الف) سلول ها، رشته ها و ماده ی زمینه ای؛ ب) بخش سلولی


گام به گام فصل سوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت


فعالیت 2: 1-رسم نمودار؛ 2- مردان؛ 3- مردان


فعالیت 3: بر عهده ی دانش آموز


فعالیت 4: الف) در دوندگان درس صدمتر درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن کند، بیشتر است؛ ب) دوندگان ماراتن؛ پ) در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه ها بیشتر است.


فعالیت 5: براساس منابع پاسخ ها می تواند متفاوت باشد. به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه ی جانور، حجم وزن بیشتری پیدا می کند که باعث سنگین شدن جاندار می شود.

این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه ی جانور می شود.


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

س سینا خلیلی
N N
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی