گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم به همراه ترجمه و حل تمرین

در ادامه مطلب می توانید گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم به همراه ترجمه و حل تمرین به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید

توضیح گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم

در این پست گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم آماده شده است . گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم را شامل می شود. در ادامه بخش هایی ازگام به گام عربی دهم ریاضی درس 6 را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم را دانلود کنید.

لما استقرت الاوضاع لذی القرنین سار مع جیوشه العظیمه نحو المناطق الغربیه یدعو الناس الی التوحید ومحاربه الظلم والفساد

وقتی اوضاع برای ذواقرنین د رکشورش استقرار یافت با سپاهان ولشکر با شکوهش به سمت مناطق غربی حرکت کرد درحالی که مردم را به توحید وجنگ با ظلم وفساد فرا می خواند .

فکان الناس یرحبون به فی مسیره بسبب عدالته ویطلبون منه ان یحکم ویدیر شوونهم حتی وصل الی مناطق فیها مستنقعات ذات رائحه کریهه.

ومردم به دلیل دادگری اش درمسیر حرکتش به او خوشآمد می گفتند وازوی خواستند که بر ایشان فرمانروایی کند وکارهایشان را اداره کند تا اینکه به مناطقی رسید که درآن تالاب هایی بود که آب هایش دارای بویی ناپسندبود


گام به گام عربی دهم ریاضی درس ششم به همراه ترجمه و حل تمرین


ووجدقرب هذه المستنفعات قوما منهم فاسدین منهم او هدایتهم

پس خدا وند ایشان را درمورد کارشان خطاب کرد واو د رجنگ با مشرکان تباهکار آنها یا هدایتشان اختیار داد

فاختارذوالقرنین هدایتهم

پس ذواقرنین هدایت آنها را برگزند .

فحکمهم بالعداله واصلح الفاسدین منهم

پس با دادگری بر آنان فرمانروایی کرد وتباهکارانشان را اصلاح کرد .

ثم سار مع جیوشه نحو الشرق فاطاعه کثیرمن الامم واستقبلوه لعدالته

سپس با ارتش هایش به سوی شرق حرکت کرد .وبسیاری ا زامت ها ا زاو پیروی کردند وبه خاطر دادگری اش به پیشواز وی رفتند .

 

نویسنده : منصوره خوشخو ( عربی )
حجم : 3.45 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی