گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل پنجم به همراه حل تمرین ها

در ادامه مطلب می توانید گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل پنجم را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درمورد گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل پنجم

در این پست گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل پنجم را دانلود کنید.

فعالیت

نمایش تابع به صورت زوج های مرتب و نمودار مختصاتی

نمودار زیر، دمای هوا را در چهار ساعت متفاوت در اردبیل نشان می دهد.

(نمودار مندرج در فایل دانلود)


گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل پنجم به همراه حل تمرین ها


رابطه ی بین زمان و دما را به صورت نمودار پیکانی نشان دهید و معلوم کنید که آیا این رابطه ی یک تابع است؟ جدول را هم کامل کنید. (جدول مندرج در فایل دانلود)

مطالب مرتبط

اگر در نمودار بالا محور افقی را محور طول و محور عمودی را محور عرض درنظر بگیریم، مختصات هر یک از نقاط داده شده را می توان با یک «زوج» از اعداد به صورت زیر نمایش داد :

(4,5),(5,4),(6,3),(7,3)

ترتیب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است. مثلا زوج های (5,4) و (4,5) برابر نیستند و دو نقطه ی متفاوت در نمودار را نشان می دهند.

به همین دلیل به هر یک از زوج های بالا یک «زوج مرتب» می گوییم.

اگر همه ی زوج های مرتب بالا را در مجموعه ای قرار دهیم، یک نمایش دیگر برای رابطه ی ارائه شده بین زمان و دما به دست می آید که به آن نمایش زوج مرتبی رابطه داده شده می گویند. برای نام گذاری این مجموعه ی جدید از حروفی مانند f و g استفاده می کنیم.

{(F={(4,5),(5,4)(6,3),(7,3

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر قسمت هایی می باشد که در فایل دانلود (pdf) موجود است.


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 17.83 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

پ پی نار
10 خرداد 1398
ز زھرا
15 فروردین 1398
ا امیر حسین
15 اسفند 1397
N
12 اسفند 1396
ر رمیصا
01 اسفند 1396
م محمد
10 بهمن 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی