گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم به همراه حل تمرینات

در ادامه مطلب می توانید گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

راجع گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم

در این پست گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل ششم را دانلود کنید.

تعمیم اصل جمع : اگر کاری را بتوان به k روش انجام داد، به طوری که در روش اول m1 انتخاب، در روش دوم m2 انتخاب، ..... و در روش kام mk انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر m1+m2+…+mk روش وجود دارد.


گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم به همراه حل تمرینات

مطالب مرتبط


اصل ضرب : اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد، به طوری که برای انجام مرحله ی اول m انتخاب و برای هر کدام از این m  روش، مرحله ی دوم را بتوان به nروش انجام داد، در کل کار موردنظر با m ضربدر n روش قابل انجام است.

«توجه کنید که هر دو مرحله باید انجام پذیرد. مثلا در مثال 2 هم دعوت به رستوران که مرحله ی اول است انجام می گیرد و هم دعوت به آب میوه فروشی که مرحله ی دوم است، صورت می پذیرد.»

مثال: فردی می خواهد با اتومبیل خود از تهران به اصفهان برود و برای این کار قصد دارد از قم عبور کند. اگر از تهران به قم دو مسیر a و b و از قم به اصفهان سه مسیر 1 و 2 و 3 وجود داشته باشند، این فرد به چند طریق می تواند از تهران به اصفهان سفر کند؟

حل: طبق اصل ضرب تعداد حالت ها 2*3=6 است که عبارت اند از :

a,1        a,2        a,3

b,1       b,2        b,3


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 34.91 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

A Amir.m
23 فروردین 1398
N
31 فروردین 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی