کتاب ریاضی یازدهم انسانی

درادامه مطلب می توانید دانلود کتاب ریاضی یازدهم انسانی سال تحصیلی 99-98 را دریافت کنید

دانلودکتاب ریاضی یازدهم انسانی

در این بخش کتاب ریاضی وآمار یازدهم انسانی را که سال تحصیلی 99 - 98 چاپ شده است،  جهت دانلود قرار داده ایم . کتاب ریاضی وآمار یازدهم انسانی شامل تمام فصل های کتاب درسی ریاضی وآمار پایه یازدهم  نظام جدید رشته ی انسانی می باشد . در ادامه بخش هایی از کتاب ریاضی وآمار یازدهم را می توانید مطالعه کنید و فایل کامل این کتاب را در بخش دانلود همین پست دریافت کنید.

تمرین :

1-گزاره های زیر را به صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید

ب) مکعب یک عدد، بزرگ تر ازهفت برابر آن عدد به علاوه پنج است

پ) مجموع معکوس های دو عدد بزرگ تر یا مساوی مجموع آن دو عدد است

ت) مجموع مکعبات دو عدد بزرگ تر یا مساوی مکعب مجموع آن دو عدد است

ث) هر عدد ناصفری از معکوس خود بزرگ تر یا مساوی با آن است

کتاب ریاضی یازدهم انسانی

2- در هر مورد گزاره ای همراه با یک استدلال نادرست برای آن داده شده است. دلیل نادرستی استدلال را بیان کنید.

الف) اگر طول و عرض یک مستطیل را دو برابر کنیم، آنگاه مساحت آن نیز دو برابر می شود

طول :x

عرض:y

مساحت :S=xy

ب)دریک مثلث قائم الزاویه به اضلاع قائمه a,b ووترc همانند شکل زیر اگر ضلع a را دوبرابر کنیم آنگاه وترآن نیز دوبرابر می شود

(طبق شکل ها ی مندرج در فایل دانلود)

استدلال:می دانیم در مثلث قائم الزاویه روبه رو قضیه فیثاغورث را به صورت زیر برقرار است :

      C2=a2+b2

اکنون این رابطه را برای مثلث  قائم الزاویه جدید نیز می نویسیم

طبق فرمول مندرج در فایل دانلود

انواع  توابع (همانی و چندضابطه ای ثابت،) :

یکی از کاربردهای تابع، «مدل سازی مسائل واقعی» است. به مثال زیر توجه کنید

مدیران یک فروشگاه به دلایلی تصمیم گرفته اند هزینه استفاده از توقفگاه فروشگاه را برای مشتریان خود به صورت هوشمند تعیین کنند. پیش از این هزینه استفاده ازتوقفگاه ثابت بوده است (مستقل ازساعت وروزهفته)

برای اجرای این تصمیم ابتدا به کمک دوربین های مداربسته، در ورودی توقفگاه و به کمک «روش مشاهده» تعداد خودرو های ورودی در سومین هفته هرفصل شمارش شده است با توجه به نبود داده دورافتاده، برای تعیین تعداد خودروهای ورودی در هر ساعت از روزهای کاری فروشگاه از شاخص آماری میانگین استفاده شده است

تمرین :

نمودار زیر به کدام داستان مربوط است؟

(طبق نمودارمندرج در فایل دانلود)

الف. آوا و مادربزرگش برای قدم زدن در بوستان، از خانه خارج شدند. آنها در ابتدا آهسته قدم می زدند و سپس سرعتشان را بیشتر کردند تا به بوستان رسیدند. سپس، از مسیری که آمده بودند، برگشتند و به خانه رسیدند

ب. علی با دوچرخه اش از خانه به سمت بالای تپه روبه روی خانه شان حرکت کرد. پس از مدتی شیب تپه کمتر شد تا به بالای تپه رسید. سپس از آنجا از سمت دیگر به پایین تپه سرازیر شد.

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل ونمودار مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل ونموداری است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : آموزش و پرورش
حجم : 0 مگابایت
منبع : پایگاه کتاب های درسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی