کتاب ریاضی ششم

در ادامه مطلب می توانید کتاب ریاضی ششم ابتدایی سال تحصیلی 99-98 را دریافت کنید.

درباره کتاب ریاضی ششم ابتدایی

پست دانلود کتاب های درسی این بخش شامل دانلود کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی می باشد. کتاب ریاضی ششم ابتدایی چاپ سال 99-98 می باشد و شامل تمام فصل های کتاب درسی ریاضی ششم دبستان می باشد.

در ادامه بخش هایی از کتاب ریاضی ششم ابتدایی می باشد که فایل کامل کتاب ریاضی ششم ابتدایی را در بخش دانلود دریافت نمایید.

تمرین

1ــ در جدول مقابل،(جدول مندرج در فایل دانلود) خانه های اعداد زوج را رنگ کنید.

خانه هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می دهند؟

کتاب ریاضی ششم

رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟

آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟

آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟

چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کرد؟

2- در جدولی مانند جدول سؤال 1 ،اعداد 1 تا 100 را بنویسید و مضرب های 3 و 5 را با رنگ کردن مشخص کنید.

سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید به آن پاسخ دهند.

3- با توجه به الگوی زیر شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.

(طبق شکل ها و جدول مندرج در فایل دانلود)

چه رابطه ای بین تعداد مربع ها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

رابطه ی خود را با قرار دادن مربع به جای تعداد مربع ها و دایره به جای شماره ی شکل ها بنویسید.

4- با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعب ساخته می شود؟

(طبق شکل های مندرج در فایل دانلود)

شکل چندم با 25 مکعب ساخته می شود؟

رابطه ی بین تعداد مکعب ها و شماره ی شکل ها را بنویسید....

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل هاو جدول های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل ها و جدول هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

. .
12 شهریور 1398
ا السا
01 شهریور 1398
N N
02 بهمن 1397
ش شیلا
23 شهریور 1397
ش شیلا
23 شهریور 1397
ی یه ناشناس
04 خرداد 1397
م ممم
27 مرداد 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی