دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی

درادامه مطلب می توانید دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 را دریافت کنید

دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی

در این بخش کتاب جغرافیا یازدهم انسانی در سال تحصیلی 1401-1400 چاپ شده است جهت دانلود در این پست قرار میگیرد. کتاب جغرافیا یازدهم انسانی شامل تمام فصل های کتاب درسی جغرافیا پایه یازدهم نظام جدید رشته ی انسانی می باشد . در ادامه بخش هایی از کتاب جغرافیا یازدهم انسانی را میتوانید مطالعه کنید و فایل کامل این کتاب را در بخش دانلود همین پست دریافت کنید

  چرا نواحی مختلف آب وهوایی به وجود می آید؟

شما با انجام دادن فعالیت آغازین درس، به بعضی از عواملی که موجب تفاوت آب وهوای مغولستان و اندونزی  می شوند، اشاره کردید. اکنون بیایید علل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی را با توجه به عناصری چون تابش خورشید، دما و فشار و بارش و چگونگی توزیع آنها بیشتر بررسی کنیم

کتاب جغرافیا یازدهم

تابش خورشید

 نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین است. تابش خورشید روی عناصر آب وهوایی چون دما، فشار و رطوبت و بارش تأثیر می گذارد

جبهۀ هوا

جبهه ها مرز بین دو توده هوای مجاورند وآنهارا از هم جدا می کنند

وقتی در یک ناحیه دو توده هوای متفاوت درمجاورت یکدیگرقرار بگیرند و به هم برخورد کنند،یک منطقه گذار یا تغییراز نظر دما یا فشار درمرز های آنها پدید می اید

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود

یکی از مهم ترین جبهه های هوا جبهه قطبی است که بین هوای سرد قطب وهوای گرم استوایی در منطقه معتدله تشکیل می شوند

جبهه قطبی در تغییرات آب وهوایی کشورما نقش مهمی دارد

طبقه بندی نواحی آب وهوایی

اقلیم شناسان با استفاده از معیارهای مختلف، نواحی اقلیمی جهان را بررسی و تقسیم بندی کرده اند. امروزه تقسیم بندی های مختلفی برای نواحی آب وهوایی وجود دارد

یکی از معروف ترین این تقسیم بندی ها، طبقه بندی «کوپن است این طبقه بندی بر مبنای سه معیار بارش دما وپوشش گیاهی انجام  شده است.در طبقه بندی کوپن، ابتدا پنج گروه اصلی آب وهوایی از یکدیگر تفکیک می شوند. سپس، هریک از این گروه های اصلی آب وهوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند. به راهنمای نقشه توجه کنید

بیابان ها

مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند. به علاوه، بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوری که ممکن است چند سال هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای کوتاه مدت مواجه شود

اقلیم شناسان تقسیم بندی های مختلفی از مناطق خشک ارائه کرده اند. در این جدول یکی از این تقسیم بندی ها را بر مبنای بارش مشاهده می کنید

به نقشه توجه کنید؛ بیابان ها بخش قابل   توجهی از سطح زمین را فرا گرفته اند.بیابان ها از نظر دما به دو گروه تقسیم می شوند

1-بیابان های گرم

2-بیابان های سرد

لینک های دانلود


نظرات ارسال شده 0