نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول ( دی ماه ) را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب که در مورد نمونه سوال امتحانی یازدهم رشته ی ریاضی می باشد و برای شما دانش آموزان عزیز آماده شده است  نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده گردیده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

سوال 1-  درجمله های زیر کلمه های مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نموده ودرپاسخ برگ بنویسید.

الف) درسری الکتریسته مالشی خاصیت الکترون خواهی موادی که به انتهای (منفی – مثبت ) سری نزدیک هستند بیشتراست.

ب)با قراردادن دی الکتریک بین صفحه های خازن (میدان الکتریکی اولیه بین دوصفحه –ظرفیت ) آن افزایش می یابد.

پ)یکی ازیکاهایی که برای میدان الکتریکی به کارمی رود (ولت برمتر- کولن برولت ) است.

سوال 2-  الف)توضیح دهید که چرا یک میله باردار می تواند خرده های کاغذ را برباید؟

ب) دوکارالکتروسکوپ را نام ببرید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول ( نمونه اول )

سوال 3-  با دراختیار داشتن وسایل زیر وسایل زیر آزمایشی طراحی کنید که به وسیله آن دمای رشته سیم داخل لامپ روشن با ضریب دمایی معین را اندازه گیری نمایید.(شکل - شرح)

وسایل مورد نیاز:اهم متر-ولت سنج- آمپرسنج – دماسنج – لامپ – باتری- سیم های رابط

سوال 4-  جاهای خالی رابا عبارت مناسب پرکنید.

الف. یکای اندازه گیری بارالکتریکی .........است.

ب. جسم بارداری را به آرامی به قرص فلزی الکتروسکوپ بابار مثبت نزدیک می کنیم .ورقه های الکتروسکوپ ازهم بازترمی شوند.نوع بارالکتریکی جسم ........ است.

پ. نیرویی که بارهای الکتریکی هم نام به هم وارد می کنند..............و نیرویی که بارهای الکتریکی ناهم نام به هم وارد می کنند ........... است.

ت.بارالکتریکی به وجود نمی آیدو..........وفقط ازیک جسم به جسم دیگر منتقل می شود.این بیان را .......بارالکتریکی می نامیم.

ث.واژه الکتریسته ازواژه یونایی .......گرفته شده است که به معنی .........است.

ج.به مطالعه بارهای درحال سکون ........گفته می شود.


نظرات ارسال شده 4

N
N

خوبع تنکس

N
N

عالیه

d
danial

واقعا عالی

N
N

✌Gut