15 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی [ به روز رسانی اسفند 99 ]

دانلود رایگان 15 مجموعه نمونه سوال استاندارد ریاضی سوم دبستان همراه با جواب در نوبت دی و خرداد

 نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

به روز رسانی آذر 99 :[ اضافه شدن نمونه سوالات جدید در نوبت اول]

ریاضی از جمله درس هایی است که حل کردن مثال ها و نمونه سوالات مختلف برای یادگیری آن بسیار اهمیت دارد به خصوص در دوران دبستان که ذهن دانش اموزان در ابتدای آشنایی با تفکر ریاضی است. ما در این صفحه نمونه سوالات بسیاری از ریاضی  سوم گرد آوری کرده ایم که حل کردن آن ها پیش از امتحان ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول و نوبت دوم می تواند مفید واقع شود.

دانلود مجموعه نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول و همچنین نمونه سوال نوبت دوم ریاضی سوم بدون پرداخت هزینه و به رایگان انجام می گیرد.

نمونه سوال ریاضی سوم ترم اول در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوال ریاضی سوم  ترم دوم در بخش امتحانات خرداد ماه قابل مشاهده است. برای دسترسی ساده تر به هر بخش از فهرستی که در ابتدای صفحه قرار دارد استفاده کنید.

توجه! برای دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی سوم ابتدایی به صفحه اختصاصی آن مراجعه نمایید.

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحان ریاضی سوم  می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید .

برای ان که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان درج شده قبل از هر نمونه سوال دقت کنید در صورتی که در عنوان، عبارت "همراه با جواب" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی سوم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی سوم نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی97

باتوجه به عدد روبه رو به سوالات پاسخ دهید :

الف )عدد را به حروف بنویسید و جدول ارزش مکانی مربوط به آن را رسم کنید

ب ) کدام رقم در کمترین ارزش مکانی قرار دارد ؟

ج ) کمترین رقم در کدام مرتبه قرار دارد ؟

 د ) گسترده ی عدد را بنویسید :

در جای خالی عدد یا کلمه ی مناسب قرار دهید

 3542 متر یعنی ------ متر و ------ کیلومتر

 5کیلو متر و 20متر می شود ------ متر

3200 گرم می شود ----- تا 100 گرم

 1 کیلوگرم می شود ------ تا 250 گرم

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.97 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی سوم نمونه دوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی97

پسر گلم جاهای خالی را کامل کن

 4کیلومتر برابراست با ........... متر

………. گرم برابر است با 2کیلوگرم و63 گرم

317 میلی متر برابر است با ............... سانتی متر و ........... میلی متر

 2000یعنی ..............صدتایی

 1200متر یعنی .............. تا ده متر

 طول پرده ی اتاقم تقریبا 2 ......... و ضخامت دفترم 8 ....... است

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.82 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی سوم نمونه سوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی97

1-در هریک از شکل های زیر چه کسری رنگ شده است ؟

(طبق شکل های مندرج در فایل دانلود)

2-دایره ای به قطر 6 سانتی متر رسم کنید، مرکز و شعاع آن را مشخص کنید:

 برای رسم دایره از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.23 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی سوم نمونه چهارم

تاریخ برگزاری امتحان: دی97

1-از 18 مداد پنج مداد سبز وهفت مداد قرمزاست چه کسری ازمداد ها آبی است؟

با رسم شکل

2-دریک کلاس 5 ردیف ودرهرردیف 2 نیمکت وجوددارد اگر درهرنیمکت سه دانش اموز بنیشیند این کلاس چند دانش اموز دارد؟با رسم شکل

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.63 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی2

تاریخ برگزاری امتحان: دی96

9-سعید 6 بسته شکلات دارد و در هر بسته ی آن 3 شکلات وجود دارد. سعید چند شکلات دارد؟

10-مادر من 28 سیب دارد و می خواهد آنها را به 4 نفر از همسایه ها بدهد. به هر همسایه چند سیب می رسد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.85 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه ششم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی96

2-یک صندلی 4 پایه دارد. 2 صندلی چند پایه دارد؟ 3صندلی چند پایه دارد؟

3-تمام عددهای 3 رقمی که رقم صدگان آن 2 و 3 ، رقم دهگان آن 5 و رقم یکان آن 4 باشد را بنویسید.

4- 2000 لیره ی کشوری10 ریال است. 3 تومان چند لیره ی این کشور است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.23 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی1

تاریخ برگزاری امتحان: دی95

4-یک دلار کشور شکرستان 1400 تومان شده است. 4دلار این کشور چند تومان است.

الف ) 5400

ب) 5600

ج) 5500

د) 5700

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.98 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه هشتم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی95

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

جرم یک خربزه 4 کیلوگرم و 900 گرم می شود.جرم این خربزه چند گرم است.

الف) 4090 گرم

ب) 4009 گرم

ج) 49000 گرم

د) 4900 گرم

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.72 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه نهم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت اول با جواب 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی95

9-در جای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید .

3 کیلومتر و 500 متر یعنی ------- متر ربع

هر چیز از ثلث آن ------- است.

برای کشیدن دایره از وسیله ای به نام ------- استفاده می کنیم .

دایره ------- شعاع دارد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.25 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم

 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی1

مساحت مربعی که طول هر ضلع آن 20 سانتی متر است را به دست اورید.

با رقم های 4، 5، 2، 6 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس

ب: .............................           ک: ............................

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.05 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی2

کدام گزینه صحیح وکدام گزینه غلط است.

الف) محیط مربع برابر است با:یک ضلع ضربدر4

ص-غ

ب)خطی که ازیک طرف قابل ادامه دادن باشدنیم خط نام دارد.

ص-غ

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.12 مگابایت
منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی3

اگر مرا در 5 ضرب کنی و بعد با 8 جمع کنی عدد هشت می شوم . من چه عددي هستم ؟

الف) 1

ب) 10

ج) 0

د) 8

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.09 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی 4

9-یک مغازه دار هر کیلو شیر را 1000 تومان می خرد و 1200 تومان می فروشد

با فروش یک کیلو شیر چقدر سود می کند؟
اگر 3 کیلو شیر بفروشدچقدر سود می کند؟
چند کیلو شیر بفروشدتا با سود آن2 کیلو شیر بخرد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت دوم با جواب 5

3-ب) طول یک ضلع مثلث متواضی الاضلاع  10 سانتی متر است.محیط این مثلث چند میلی متر است؟

 الف) 30 میلی متر

ب) 100 میلی متر

ج ) 300 میلی متر

د) 10 میلی متر

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

آ آیلار آقابابایی
ش شهناز میرشمشیری
ی یگانه بزرگی
ز ز. ب
م م. حیدری
ن نقدی
ج ج.هاشمی
ک کیمیا یاوری
ز زهرا حبیب نژاد
س س.پورمراد
م ملک زاده
م متین
ح حسین طباطبایی
س سجاد زینعلیان
ح حسین اسحاقی
ن نادری
ع عالی و کاربردی بود متشکرم
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی