نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف. ذوزنقه ی محاطی و محیطی، مربع است.

ب. دو خط موازی تنها تحت یک انتقال برهم تصویر می شوند.

پ. در هر مثلث نسبت هر ضلع به سینوس زاویه ی مقابل به آن ضلع مقداری ثابت است.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

 

سوال2- نقطه ی M درون دایره ی C(0,6) و به فاصله ی 4 از مرکز آن قرار دارد. وتری به طول 9 از نقطه ی M می گذرد. قطعه ی کوچک تری که M روی این وتر ایجاد می کند. کدام گزینه است؟

1) 5          2) 4          3) 8          4) 9/2

 

سوال3- مطابق شکل، زمین مثلثی شکل ABC، به وسیله ی سه رودخانه AB و AC وBC آبیاری می شود. می خواهیم مساحت زیر کشت را در اطراف رودخانه ها به دو برابر برسانیم، به طوری که آبیاری زمین توسط آب هر سه رودخانه صورت گیرد. چگونه باید عمل کنیم؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)

 

سوال4- مطابق شکل اگر خط d محور بازتاب پاره خط AB باشد، ثابت کنید بازتاب محوری طولپا است.

(مطابق شکل مندرج در فایل دانلود)

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 2

N
N

خیلی عالی هستن

N
N

خوب هه