نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دانلود نمایید .

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال1- دو دایره یکدیگر را در نقاط A و B قطع می کنند. اگر P نقطه ای دلخواه روی یکی از دو دایره و بیرون دایره ی دیگر باشد و امتدادهای PA و PB دایره ی دیگر را در نقاط C و D قطع کنند، ثابت کنید با تغییر نقطه ی P روی دایره ی مفروض، اندازه ی کمان CD ثابت می ماند.

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)

 

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

 

سوال2- ثابت کنید اگر در دایره ای، دو وتر نابرابر باشند، وتری که بزرگ تر است، به مرکز نزدیک تر است.

 

سوال3- ثابت کنید ترکیب دو بازتاب محوری با محورهای متقاطع در نقطه ی O، یک دوران به مرکز O و زاویه ی دو آلفا است که آلفا زاویه ی بین دو محور می باشد.

 

سوال4- دو نقطه ی A و O به فاصله ی 1 از یکدیگر قرار دارند. اگر A1 مجانس A به مرکز نقطه ی O و با نسبت -2 و A2 دوران یافته ی A1 حول نقطه ی O به اندازه ی +90 درجه باشد، طول پاره خط AA2 چه قدر است؟

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0