نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت اول می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

الف)اگر A,B,C سه ماتریس مربعی وهم مرتبه باشند آن گاه عبارت مندرج در فایل دانلود (درست ،نادرست )

ب)اتحادهای جبری درباره ماتریس ها برقرار است (درست ،نادرست)

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول ( نمونه اول )

 

سوال 2- یک رویه مخروطی را درنظر بگیرید اگر صفحه P عمود برمحور رویه مخروطی طوری رسم شود که از راس مخروط عبور نکند سطح مقطع حاصل چه شکلی است ؟شکل مناسب رسم کنید

 

سوال 3- مکان هندسی مورد نظر را بارسم شکل مناسب مشخص کنید

مکان هندسی نقاطی ازصفحه که ازخط L را به فاصله ثابت 1واحد باشند

 

سوال 4-خط d ونقطه A غیر واقع برآن داده شده اند نقطه ای روی خط d تعیین کنید که از نقطه A به فاصله L واحد باشد (درتعداد جواب ها بحث کنید )

 

سوال 5-دایره به معادله 4(X-1)2+(2Y+1)2=1را رسم کنید مساحت این دایره چه قدر است ؟

 

سوال 6- به روش مربع کامل کردن شعاع ومرکز دایره X2+Y2+2X-4Y=0 را بیابید

 

سوال 7-مقدارa را چنان بیابید که خط y+3x=a بردایره 2x2+2y2-3x+y=0 مماس باشد


توجه ! در متن بالا جاهایی که به عبارت مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر عبارتی است که در فایل داخل pdf موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0