نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1-درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید

آ)اگر خطی بر دو خط متقاطع ا زصفحه ای در محل تقاطع عمود باشد بر آن صفحه عمود است .

ب)هرچهارضلعی که قطرهایش برابر باشند مستطیل است .

پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود .

ت)نقطه همرسی میانه های هرمثلث هرمیانه را به نسبت 2به 1تقسیم می کند

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

 

 

سوال 2- ثابت کنید هرنقطه روی نمیساز یک زاویه ا زدو ضلع آن زاویه به یک فاصله است .

سوال 3- ثابت کنید عمود منصف های اضلاع هرمثلث همرسند .

سوال 4- قضیه درهرمثلث اگر سه ضلع برابر باشند آن گاه سه زاویه نیز با هم برابرند را به صورت یک قضیه دوشرطی بنویسید .

سوال 5- اندازه محیط های دومثلث متشابه 12و18واحد است اگر مساحت مثلث بزرگ 15واحد سطح باشد مساحت مثلث کوچک تربیابید .

سوال 6- قضیه درهرمتوازی الاضلاع قطرها یکدیگررا نصف می کنند را ثابت کنید .

سوال 7- اگردریک مثلث متساوی الاضلاع اندازه ارتفاع برابر 9باشد آن گاه مساحت مثلث را بیابید .

سوال 8- با توجه به مساحت چند ضلعی شبکه ای مساحت قسمت رنگی را محاسبه کنید ؟(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0