نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر كنيد.

آ ) نقطۀ همرسی نيم سازهای زوايای هر مثلث از ............ به يک فاصله است

. ب) مجموع اندازه های زوايای داخلی يک هفت ضلعی محدب ............ درجه است.

پ) اندازۀ زاويۀ خارجی هر مثلث از اندازۀ هر زاويۀ داخلی غيرمجاورش ........... است

  ت) نقطۀ هم رسی عمودمنصف های اضلاع مثلث قائم الزاويه ............ قرار دارد.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

سوال 2- نقيض گزارۀ «هر لوزی يک متوازی الاضلاع است.» را بنويسيد.

 

سوال 3- ثابت كنيد هر نقطه روی عمودمنصف يک پاره خط از دو سر آن پاره خط به يک فاصله است.

 

سوال 4- متوازی الاضلاعی رسم كنيد كه طول ضلع هايش ٣ و ٥ و طول يک قطر آن ٦ باشد. (طريقۀ رسم همراه با شكل شرح داده شود)

 

سوال 5- ثابت كنيد مجموع اندازۀ زوايای داخلی هر مثلث 180 درجه است .

 

سوال 6- قضيۀ «اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند، آنگاه زاويۀ روبه رو به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاويۀ روبه رو به ضلع كوچکتر.» را ثابت كنيد

 

سوال 7- ثابت كنيد ارتفاع های هر مثلث همرسند

 

سوال 8- در مثلث ABC ، AB=5 و 7= AC وBC=9   طول دو پاره خطی را كه نيمساز زاويۀ A ، روی ضلع مقابل ايجاد می كند به دست آوريد.


نظرات ارسال شده 0