نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام یک نادرست است:

الف) پشمالو بودن برای گربه، صفتی ذاتی است.

ب) پشمالو بودن برای گربه، صفتی ذاتی است.

ج) هر استدلال ترکیبی است از حداقل دو قضیه

د) شکل اوّل قیاس اقترانی دارای شش ضرب نتیجه دهند


نمونه سوال امتحانی منطق دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )


مطالب مرتبط

سوال 2- دو جمله ی زیر را از نظر قضیه با یکدیگر مقایسه کنید:

الف)- امشب به من زنگ بزن.

 ب)- هوا بارانی است

- تعیین کنید هریک از قضایای زیر مصداق کدامیک از اقسام قضیه منفصله می باشد(.حقیقی، مانعه الجمع،)

فردا یا سه شنبه است یا چهارشنبه

علم یا تصور است یا تصدیق

قضایای زیر شخصیه است یا محصوره؟  

 فردوسی شاعر رزمی ایران است   

-هیچ انسانی مجبور و گناهکار آفریده نشده است

- استدلالی که از قضایای مشهور یا مسلم تشکیل می شود و طرف مقابل را قانع می کند چه نام دارد؟

سوال 3- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

 الف)-وظیفه ای علم منطق چیست؟

 ب) -معرِّف و معرَّف را با ذکر مثال توضیح دهید؟

ج)- تفاوت تعریف منطقی و شرح اسم را بنویسید؟

 د)- اگر منطق مانع خطاب در تفکر و استدلال است پس این همه اختلاف فلاسفه و دانشمندان از کجاست؟

 ه)- چرا با پیدایش منطق های جدید، دوره منطق قدیم به سر نیامده است؟ 

و)- شعر منطقی چه تفاوتی با شعرِ ادبی دارد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.84 مگابایت
منبع : همکلاسی
نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی