نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- هر یک از اصطلاحات فیزیکی زیر را تعریف کنید.

آ) قانون اهم

ب) فروریزش الکتریکی

پ) تلرانس

 

سوال2- در حالی که خازنی به مولد متصل است فاصله ی بین صفحاتش را نصف و مساحت صفحاتش را دو برابر می کنیم. با ذکر رابطه بیان کنید کمیت های ظرفیت، بار الکتریکی و میدان الکتریکی چه تغییری می کنند؟

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

سوال3- از داخل پرانتز کلمه یا عبارت درست را انتخاب کنید.

آ) یک رئوستا از سیمی با مقاومت ویژه ی نسبتا (زیاد – کم) ساخته شده است.

ب) هر جا خطوط میدان متراکم تر باشد، اندازه ی میدان (کمتر – بیشتر) است.

پ) قانون (اول – سوم) نیوتون در قانون کولن مشاهده می شود.

ت) با حرکت بار مثبت در خلاف جهت میدان الکتریکی یکنواخت، انرژی پتانسیل الکتریکی آن (کاهش – افزایش) می یابد.

 

سول4- درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص نمائید.

آ) اگر یک رسانای فلزی داشته باشیم، با افزایش دمای آن تعداد حامل های بار تقریبا ثابت می ماند.

ب) مقدار مقاومت های پیچه ای با کدهای رنگی مشخص می شود.

پ) تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی یک بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی تابع مسیر حرکت بار الکتریکی می باشد.

ت) چگالی سطحی بار الکتریکی در نقاط نوک تیز سطح جسم رسانا، از نقاط دیگر آن کم تر است.

 

سوال5- شعاع هر صفحه ی دایره ای خازنی 2cm و فاصله ی دو صفحه 5mm و در فضای بین دو صفحه، الکل با ضریب دی الکتریک 25 قرار دارد. اگر این خازن را به اختلاف پتانسیل 100V وصل کنیم، انرژی ذخیره شده در آن چقدر خواهد بود؟

 

سوال6- با وسایل زیر آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد مقاومت رسانای اهمی در دمای ثابت به جنس رسانا بستگی دارد.

(شکل مدار – شرح)

وسایل: منبع تغذیه – سیم رابط – سیم هایی از جنس تنگستن و نیکروم با طول و سطح مقطع مشخص و یکسان – آمپرسنج – ولت سنج – کلید

 

سوال7- دو سیم رسانا از جنس نقره و آلیاژ کرُم و نیکل در دمای ثابت با سطح مقطع یکسان وجود دارند.

اگر در دمای ثابت، مقاومت دو سیم با هم برابر باشد، کدام یک، طول بیش تری دارد؟ چرا؟

 


نظرات ارسال شده 0