نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

این پست امتحانی رشته ی ریاضی شامل نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات می باشد .

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان دی ماه به شرح زیر می باشد:

سوال 1- 1 )فاصله ی بارهای داده شده به جسم رسانا در مکانهای نوک تیز(کمتر / بیشتر) از فاصله ی آنها در مکان های پهن است.

2) در یک گاز کامل، رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی (معادله ی حالت، فرآیند ترمودینامیکی) نام دارد.

3)اگر فاصله ی دو ذره ی باردار را نصف کنیم، نیروی کولنی بین دو بار(چهار برابر ـ دو برابر) می شود.

4) نیروی الکتریکی بین دو ذرهی بادار با مجذور فاصلهی آنها نسبت (مستقیم / وارون)دارد 

5) در یک فرآیند بی دررو، تغییر انرژی درونی دستگاه با(گرمای مبادله شده ـ کار انجام شده) برابر است.

6)عامل شارش بار الکتریکی بین دو نقطه از مدار وجود (اختلاف ـ انرژی) پتانسیل بین آن دو نقطه است .

7) اگر بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن(کاهش ـ افزایش)می یابد.

8) ظرفیت خازن به بار الکتریکی و اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر آن بستگی (دارد ـ ندارد)

9)اگر خازنها را به صورت (سری ـ موازی) به هم ببندیم، بار آنها یکسان می شود.

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

 

سوال 2- یک مخزن استوانه ای شکل محتوی مقداری گاز کامل، توسط یک پیستون با اصطکاک ناچیز مسدود شده است. مخزن را درون مخلوط آب و یخ قرار می دهیم.

الف) پیستون به چه سمتی حرکت میکند؟

ب) با ذکر علت، نوع فرآیند را بنویسید.


نظرات ارسال شده 1

ج
جواد

عالیه ممنون