نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- حاصل تبدیل واحد زیر را به صورت نماد علمی بنویسد

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )

سوال 2- عبارت مناسب داخل پرانتز انتخاب کنید

الف)کارنیروی وزن به مسیر حرکت وابسته (است – نیست ) وهنگامیکه جسمی با تندی ثابت درراستای قائم حرکت می کند کارنیروی وزن صفراست .(است – نیست )

ب)کارنیروی کشسانی فنرهمواره منفی (است – نیست )

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

پ)سطح آب درلوله موئینی که سطح داخلی آن چرب شده باشد (برآمده - فرورفته) است و(بالاتر- پایین تر ) ازسطح آب درظرف حاوی مایع قرار می گیرد .

ت) درماشین استرلینگ گرما از(بیرون – درون ) دستگاه به ان داده می شود .

ث) آهنگ رسانش گرما دریک میله فلزی با اختلاف دمای دوسر رابطه ای (مستقیم – وارون ) وبا طول میله رابطه (مستقیم – وارون ) دارد.

ج)جهت وزش نسیم در (روز – شب ) ازذریاچه خشکی است .

چ)عامل گرما درروش (رسانش – همرفت – تابش ) تغییر چگالی وجابجایی مولکول هاست .

ح)ازروش های انتقال گرما روش (همرفت – تابش ) نیاز به محیط مادی ندارد .

خ)نقطه جوش هرماده با افزایش فشار وارد بر آن (افزایش – کاهش ) می یابد.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به عبارت مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر عباراتی است که در فایل داخلpdf موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0