نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1-هریک از کمیت های داده شده را با ذکر واحد آن درSIبیان کنید

الف) چگالی:

ب) ظرفیت گرمایی ویژه:

ج) انرژی مکانیکی:

د) نیروی ارشمیدس:

سوال 2-  الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟

ب) اگر دمای یک جسم 50  درجه فارنهایت باشد،  دمای آن چند درجه کلوین است؟

سوال 3-  اثر مویینگی را با آب و جیوه با ذکر علت و بیان نتیجه مختصراً شرح دهید (با رسم شکل)

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

 

سوال 4- در شکل زیر یک چرخهی ترمودینامیکی مربوط به نیم مول گاز تک اتمی داده شده است:

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

سوال 5- )الف)  دمای گاز در نقاط تعادل C,B را برحسب کلوین بیابید

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

ب)نوع فرآیند AB چیست ؟آنرا تعریف کنید

 

سوال 6- در شکل زیر یک چرخه ماشین گرمایی نشان داده شده است: 

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

الف) کاری که دستگاه در هر چرخه صورت می دهد برابر چند ژول است. 

ب) گرمایی که بین دستگاه و محیط در فرآیند AB مبادله می شود، چند ژول است؟ این گرما به دستگاه وارد می شود یا خارج؟  

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخلpdf موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0