نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- لوله ی مویینی را داخل آب قرار داده ایم. تاثیر هر یک از عوامل زیر بر ارتفاع آب داخل آن را با توضیح کوتاه بیان کنید.

آ) قطر داخلی لوله ی مویین

ب) دمای آب

پ) نیروی دگرچسبی آب و شیشه

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

سوال2- جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید.

آ) روابط بین کمیت های فیزیکی توسط .......... (قانون – پدیده های فیزیکی) بیان می شود.

ب) کمیت هایی که فقط با عدد و یکا بیان می شوند، .......... (برداری – نرده ای ) نامیده می شوند.

پ) در عدد 22/4cm±0/5cm ، رقم .......... (4 – 0/5) ، رقم حدسی و غیرقطعی است.

ت) انرژی جنبشی، کمیتی .......... (برداری – نرده ای) است.

ث) کار کل برابر با .......... (انرژی جنبشی – تغییر انرژی جنبشی) است.

ج) افزایش دمای مایع باعث .......... (افزایش – کاهش) کشش سطحی مایع می شود.

 

سوال3- عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.

آ) در مدل سازی، اثرهای جزئی، بسیار اهمیت دارند.

ب) یکای چگالی در SI بر حسب Kg/L است.

پ) اگر تندی جسمی 2 برابر شود، انرژی جنبشی 4 برابر می شود.

ت) اگر نیرو بر جابه جایی عمود باشد، علامت کار مثبت است.

ث) اسب بخار، یکای توان است.

ج) فشار مایعات به شکل ظرف بستگی ندارد.

 

سوال4- مرتبه ی بزرگی آب مصرفی ایرانیان برای نوشیدن را برحسب لیتر در مدت یک سال تخمین بزنید. (جمعیت ایران حدود 80 میلیون نفر است.)

 


نظرات ارسال شده 1

N
N

خیلی خوب بود