نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول( نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی دهم انسانی نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی دهم انسانی نوبت اول (دی ماه):

٢١ـ در بيت « بادي كه در زماني بسي شمع بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد» كدام واژه ها استعاره هستند؟

٢٢ـ آرايه حسن تعليل را در عبارت زير بيابيد و بنويسيد.

و عَزمت ضامنِ دوام جهان شد / كه جهان با دروغ مي باشد. / و خون تو، امضاي «راستي» است.

٢٣ـ در مصرع«شفق، آيينه دار نجابتت» مشبه و مشبه به را مشخص كنيد.

٢٤ـ آميختن دو يا چند حس در كلام ................. است. كدام گزينه اين آرايه را دارد.

الف) ابر زمن حاصل سرمايه شد

ب) تاج سر گلبن وصحرا منم

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول( نمونه پنجم)

مطالب مرتبط

ج) كزهمه شيرين سخني گوش ماند د) ديده سيه كرده شده زهره در

ابيات داده شده را كامل كنيد

٢٥ـ گه نعره زدي بلبل، گه جامه دردي گل ........................................................

٢٦ـ .......................................................... چون عشق حرم باشد سهل است بيابانها

٢٧ـ به جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب ...............................................................

٢٨ـ ........................................................ كه لسان الغيب خوشتر بنوازد اين نوا را

٩ـ ابيات وعبارات زير را به نثر روان معني كنيد.

الف) وين بوم محنت از پي آن تا كند خراب بر دولت آشيان شما نيز بگذرد

ب) چندان تناوري و بلند / كه به هنگام تماشا / كلاه از سر كودك عقل مي افتد.

ج) الهي فضل خود را يار ما كن ز رحمت يك نظر در كار ما كن

د) تا باشد كه دَمَكي زيادت تر در گرمابه بگذارد كه شوخ از خود باز كنيم.

ذ) از يال و غارب به زير آمد وگرده را برآورد.

ط) ملك تعالي او را دولت بردولت زياد كرد.

ظ) كيست كند با چو مني همسري

٣٠ـ بيت زير به كدام اعتقاد گذشتگان اشاره دارد؟

اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن تأثير اختران شما نيز بگذرد

٣١ـ درعبارت«به زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار تا گندم نماي جو فروش نباشي»به نكوهش چه افراديمي پردازد؟

٣٢ـ در «مرگت چنان زندگي را به سخره گرفت / و آن را بي قدر كرد / كه مردني چنان / غبطة بزرگ زندگانيشد» شاعر چه عاملي را دليل غبطة زندگاني مي داند؟

٣٣ـ متن داده شد جزو كدام نوع ادبي است؟

«تاتواني از نيكي كردن مياساوخود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نماي وچون نمودي به خلاف نموده مباش»

٣٤ـ مفهوم كلي عبارت «اندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغني باشد» در كدام گزينه آمده است؟

الف)انصاف

ب) بي طرفي

ج) دوي از تعصب

د) بي نيازي

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.68 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی