نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

راجع نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

 

سوال1- طول ضلع مربعی یک متر است. ابتدا نیمی از مساحت آن را رنگ می کنیم، سپس نیمی از مساحت باقی مانده را رنگ می کنیم و به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی مانده از مرحله ی قبل را رنگ می کنیم، پس از چند مرحله حداقل 99% سطح مربع رنگ شده است؟

 

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

 

سوال2- مجموع همه ی عددهای طبیعی مضرب 4 دو رقمی را بدست آورید.

 

سوال3- مقدار K را چنان بیابید که یکی از صفرهای تابع f(x)=x3+KX2-X-2 برابر -2 باشد، سپس صفرهای دیگر تابع را بدیت آورید.

 

سوال4- بدون حل معادله و با استفاده از S و P و ∆  در وجود و علامت ریشه های معادله ی –x2+x+3 بحث کنید.

 

سوال5- معادله ی مقابل را حل کنید. (معادله ی مندرج در فایل دانلود)

 

سوال6- ابتدا نمودار تابع |f(x)=|x2-2x را رسم کنید، سپس به روش هندسی معادله ی |x2-2x|=3 را حل کنید.

 

سوال7- نقاط (A(0,6 و (B(8,-8 نقاط انتهای قطر یک دایره می باشند، مختصات مرکز و طول شعاع دایره را بدست آورید.

 

سوال8- اگر فاصله ی (A(1,2 از خط ax+4y=1 برابر 2 باشد، مقدار a چقدر است؟

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به معادله های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر معادله هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 0