نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


سوال1- جاهای خالی را پر کنید.

الف) کمترین مقدار تابع f(x)=x2-4x+9  برابر .......... است.

ب) زاویه ی -72 درجه، .......... رادیان بوده و انتهای کمان آن در ناحیه ی .......... مثلثاتی قرار دارد.


نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )


سوال2- درستی یا نادرستی احکام زیر را مشخص کنید. در صورت نادرستی مثال نقض بیاورید.

الف) در هر مثلث اندازه ی هر ضلع از اندازه ی هر ارتفاع بزرگتر است.

ب) تمام نقاطی که به فاصله ی ثابت از یک نقطه ی مشخص قرار دارند، یک دایره تشکیل می دهند.


سوال3- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. (شکل مندرج در فایل دانلود)

الف) با توجه به شکل علامت b و c چگونه است؟

b,c>0          b,c<0           c<0 و b>0           c>0 و b<0

ب) عکس قضیه ی تالس با کدام استدلال زیر قابل اثبات است؟

1)استقرایی          2) مثال نقض          3) برهان خلف          4) استنتاجی

پ) مطابق شکل سه دبیرستان در نقاط A و B و c واقع شده اند. قصد داریم یک مجموعه ی ورزشی بسازیم تا هر سه دبیرستان از آن استفاده کنند، محل احداث این مجموعه کجا باشد تا فاصله ی دسترسی آن از هر سه دبیرستان یکسان باشد؟

وسط پاره خط BC                            محل تلاقی سه میانه ی مثلث ABC

محل تلاقی سه نیمساز مثلث ABC      محل تلاقی عمود منصف های AB و AC


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.47 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0