نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دانلود نمایید .

توضیحات نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال1- اگر x=-1 یک ریشه ی معادله ی 4x2-mx-7=0 باشد ریشه ی دیگر و مقدار m را به دست آورید.

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

 

سوال2- سه نقطه ی (A(1,3)،  B(-1,2 و (C(5,-5 سه راس مثلث ABC هستند.

الف) طول اضلاع مثلث را به دست آورید.

ب) نشان دهید ABC قائم الزاویه است.

سوال3- نمودار تابعی مانند f را رسم کنید که در شرایط زیر صدق کند :

الف) f وارون پذیر نباشد.

ب) برای هر عدد حقیقی x نامساوی x

سوال4- اگر f(x)= x2+2x+2 باشد، تابع (g(x را به گونه ای مشخص کنید که fog)(x)= x2-4x+5)

سوال5- نیمه عمر یک ماده هسته ای M حدود 10 سال است. اگر نمونه ای از M که دارای جرم 20 میلی گرم است داشته باشیم آن گاه :

الف) جدول روبه رو را تکمیل کنید.

T          0         10          20          30

                                                   جرم باقی مانده

ب) جرمی که بعد از 50 سال باقی می ماند چه قدر است؟

سوال6- چند دقیقه طول می کشد که عقربه ی دقیقه شمار به اندازه ی 2/5p رادیان دوران کند؟

سوال7- سینوس و کسینوس زاویه ی 105 درجه را به دست آورید.

سوال8-  نمودار [y=[x را در بازه ی  [-1,2) رسم کرده و بگویید آیا در بازه های [-1,0] و [1,2) پیوسته است؟


نظرات ارسال شده 0