نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- مجموع چند جمله ی اول از دنباله .......... و 27 و -9 و 3 برابر 183 است؟

 

سوال2- a را چنان بیابید که یک جواب معادله x3-2x2+ax+2=0 برابر 2 باشد، سپس جواب های دیگر معادله را بدست آورید.

 

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

 

سوال3- با استفاده از تعیین علامت تابع زیر را بدون قدرمطلق نوشته و آن را رسم کنید.

|f(x)=|x|-|x-1

 

سوال4- کیمیا کاری را به تنهایی 15 ساعت زودتر از درسا انجام می دهد. اگر هر دو نفر با هم کار کنند کار را در 18 ساعت انجام می دهند. چه زمانی برای هرکدام از این دو نفر لازم است تا آن کار را به تنهایی انجام دهند؟

 

سوال5- مثلث ABC با رئوس (A(-1,-1 و (B(2,3 و (C(3,0 مفروض است.

الف) معادله ی ارتفاع وارد بر ضلع BC را بدست آورید.

ب) طول میانه ی وارد بر ضلع AC را بدست آورید.

 

سوال6- اگر {(g={(1,4)(2,9)(-2,4  و {(f={(1,2)(-2,5)(4,7)(3,-4

الف) تابع f+g را بدست آورید.

ب) مقدار (f/g(-2 را بدست آورید.

 

سوال7- جرم یک توده از باکتریه ها در هر ساعت دو برابر می شود. اگر در ابتدا 10 گرم از این باکتری ها موحود باشد :

الف) جرم توده را پس از t ساعت به صورت یک تابع نمایی بنویسید.

ب) پس از چند ساعت، جرم توده ی 320 گرم خواهد شد؟

 


نظرات ارسال شده 0