نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات حسابان را دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- در یک دنباله هندسی مجموع سه جمله اول 136 و مجموع شش جمله اول آن 153 است. جمله اول چند برابر جمله پنجم است؟

 

سوال 2- دردنباله  a=n–(n+1) مجموع 20جمله اول را محاسبه کنید .

 

سوال 3- مثلث ABCبه راس های A(3,3),B(-6,-2),C(-1,7) مفرض است .

الف) نوع مثلث رامشخص کنید.

ب) ارتفاع CH را محاسبه کنید.

 

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

سوال 4- درتابع (مندرج درفایل دانلود) ضابطه f -1 (2X) را محاسبه کنید.

 

سوال 5- تابع (مندرج درفایل دانلود) در چه فاصله ای معکوس پذیر است؟

 

سوال 6- اگر log2= K باشد حاصل عبارت (مندرج در فایل دانلود) را مشخص کنید.

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به تابع مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر تابع هایی است که در فایل دانلود (Pdfموجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 0