نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی جغرافیا پایه چهارم دبستان نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان ازهمکلاسی دریافت کنید.

راجع نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


 سوال 1- جاهاي خالي را كامل كنيد .

-به كالاهايي كه در خارج از يك كشور يا يك ناحيه توليد شده و سپس به آن جا وارد مي شوند ، ................. مي گويند .

-همه ي مكان ها به وسيله ي ................... به يك ديگر مربوط مي شوند .

- خريد و فروش در داخل يك كشور ويا با كشورهاي ديگر را ............................. مي گويند.

- به وسايلي كه مردم و كالاها را جا به جا مي كنند ، وسايل .......................... مي گويند .

- مهم ترين محلّ اتّصال راه هاي زميني كشور شهر ....................... است .               

مطالب مرتبط

- راه آهن سرا سري ايران ، بندر تركمن در كناره ي درياي خزر را به بندر ........................... و امام خميني و بندر عباس در جنوب متّصل مي كند .

- بخش مهمي از صادرات و واردات كشور ما از طريق راه ..................... و ...................... صورت مي گيرد .


نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )


سوال 2- صادرات را تعريف كنيد و سه نمونه از صادرات مهم ايران را بنويسيد.


سوال 3- وسايل حمل و نقل و راه ها به طور كلّي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد و براي هركدام يك مثال بزنيد .


سوال 4- بنويسيد چرا وجود راه ها در هر كشور اهمیت دارد ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی