نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

 

سوال1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

الف. بررسی یک نمونه نامعلوم از یک جامعه ی معلوم، .......... نام دارد.

ب. اگر A و B دو پیشامد مستقل باشند، آن گاه .......... .

پ. برای متغیرهای پیوسته از نمودار .......... استفاده می شود.

 

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

 

سوال2- در هر یک از موارد زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف. کدام یک از عبارات زیر یک گزاره با ارزش درست است؟

1) آیا درس خوانده ای؟                        2) ابن سینا یک پزشک ایرانی است.

3) مولانا ریاضی دان است.                  4) به به چه هوای خوبی.

 

ب. در نمودار جعبه ای زیر به ترتیب B،A و C نمایان گر چه پارامترهایی هستند؟

(طبق نمودار مندرج در فایل دانلود)

1) دامنه تغییرات – چارک اول – چارک سوم

2) کم ترین داده – چارک سوم – بیش ترین داده

3) چارک اول – میانه – چارک سوم

4) کم ترین داده – چارک اول – میانه

 

سوال3- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف. تعداد نامه های یک صندوق پستی یک متغیر کمی گسسته است.

ب. آماره، مشخصه ای عددی است که توصیف کننده ی جامعه می باشد و تغییر نمی کند.

پ. داده ای که بیش ترین فراوانی را داشته باشد، میانه نام دارد.

ت. هر چقدر ضریب تغییرات کم تر باشد میزان پراکندگی داده ها کم تر خواهد شد.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به نمودارهای مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر نمودارهایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 1

N
N

عالیه