نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دانلود نمایید .

درباره نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال1- ارزش گزاره های مرکب زیر را تعیین کنید.

الف) (1+2=9)˄(9<10)

ب) اگر عدد 9 زوج باشد آن گاه 9 مربع کامل نیست.

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

سوال2-  از بین سه کارت سفید و 4 کارت سبز به تصادف 1 کارت بدون جای گذاری بیرون می آوریم، سپس کارت دوم را خارج می کنیم، احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند؟

 

سوال3- در جعبه ای 6 مهره ی آبی و 4 مهره ی سفید موجود است. سه مهره به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است احتمال آن که :

الف) حداقل 2 مهره آبی باشند.                      ب) هیچ کدام از مهره ها آبی نباشند.

 

سوال4- احتمال آن که شخص A تا 20 سال دیگر، ناراحتی قلبی پیدا کند 0/6 و همین احتمال برای شخص B برابر 0/7 است. احتمال آن که حداقل یکی از آن ها تا 20 سال دیگر بیماری قلبی پیدا کند. چه قدر است؟

 

سوال5- در جدول مقابل زاویه ی مربوط به دسته ی سوم در نمودار دایره ای چه قدر است؟

(طبق جدول مندرج در فایل دانلود)

 

سوال6- میانگین 8 داده برابر 14 است. اگر یکی از اعداد را کنار بگذاریم میانگین 7 داده ی باقی مانده 15 می شود. چه عددی را کنار گذاشته ایم؟

 

سوال7- مد و میانه را برای داده های زیر به دست آورید.

47,53,42,59,60,72,46,53,48,51,43

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به جدول های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر جدول هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 1

ز
زهرا

واقعن سايتتون عاليه دمتون گرم