نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1-  درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید

الف) ارزش گزاره شرطی به انتفای مقدم درست است.


سوال 2- جاهای خالی را با عدد یا عبارتهای مناسب کامل کنید

الف) به هر عضو فضای نمونه ای یک . . .   . .. . . گویند

ب)اگر مجموعه A 2عضوی باشد آنگاه P(A) ..........عضو یست


نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )


سوال 3- الف) کدام یک از جملات زیر گزاره هستند؟ در صورت گزاره بودن ارزش آن را تعیین کنید

1)چه نقاشی زیبایی!     

2)آیا 3+2برابر 5است ؟

ب) دامنه متغییر X مربع کامل است مجموعه اعداد صحیح است. مجموعه جواب را بنویسید

سوال 4- اگر2عضو ازمجموعه A را حذف کنیم تعداد زیر مجموعه های آن 384واحد کم می شود مجموعه A چند زیرمجموعه دارد؟

سوال 5- الف) کدام یک از سوالات زیر مربوط به علم آمار و کدام یک مربوط به علم احتمال است؟

 1)درآمد کارکنان اداره کشاورزی چقدر است؟

ب) تعیین کنید در هر یک از دو قسمت زیر دوپیشامد A,B سازگارند یا ناسازگارند ؟

  1)فردا درشهررشت     A: خورشید در آسمان دیده شود   B: باران ببارد

2)تاسی را درپی درپی پرتاب می کنیم A: برای اولین باردرمرتبه پنجم 6بیاید  B: تا پرتاب پنجم 2بار6بیاید


سوال 6- یک تاس به گونهای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج سه برابر احتمال وقوع هرعدد فرداست. در پرتاب این تاس احتمال مشاهده اعداد2یا3 را بدست آورید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.59 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0