نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید.

 الف )به هر عضو فضای نمونه یک .......................می گوییم.

ب )دو پیشامد A,B را ناسازگار نامیم هرگاه ................................


سوال 2- یک راننده تاکسی در ایستگاه منتظر می ماند تا حداکثر چهار مسافر سوار کند ( .البته ممکن است با کمتر از4 مسافر نیزحرکت کند ولی هیچ گاه بدون مسافر حرکت نمی کند و باید حداقل یک مسافر داشته باشد ).در مسیر برگشت نیز همیناتفاق می افتد .فضای نمونه ای پدیده را بنویسید.


نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )


سوال 3- دو تاس سالمی را باهم می اندازیم،  الف )پیشامدA را بنویسید که در آن مجموع اعداد رو شده بزرگتر از9باشد

ب)پیشامد B را بنویسید گه درآن دواعدادرو شده هردواعداد اول باشند

پ)پیشامد C انکه فقط A یا فقط B رخ دهد


سوال 4- عددی به تصادف بین اعداد1تا 200 انتخاب می کنیم .احتمال های زیر را محاسبه کنید

الف) عددانتخابی بر3یابر 7بخش پذیر باشد ب)عددانتخاب شده بر 3بخش پذیر باشد ولی بخش پذیر نباشد

پ)عددانتخابی نه بر 7بخش پذیر باشد نه بر 3


سوال 5- در یک مسابقه چهار جانبه فوتبال، تیم های a,b,c,d حضوردارند . .اگر احتمال قهرمانی تیم های a,b با هم برابرباشند، ولی احتمال قهرمانی تیم c دو برابر احتمال قهرمانی تیم b و همچنین احتمال قهرمانی تیمd دو برابر احتمال  قهرمانی تیمc باشد  .آنگاه احتمال قهرمانی هر یک از تیم ها را محاسبه کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0