نمونه سوالات دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دوازدهم انسانی شامل درس های جامعه شناسی، فلسفه، دین و زندگی، عربی، تحلیل فرهنگی، ریاضی و آمار، تاریخ، جغرافیا، علوم و فنون، فارسی، نگارش، زبان، سلامت و بهداشت

دراین بخش مجموعه نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی دوازدهم انسانی برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

مجموعه نمونه سوالات فوق نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی دوازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های جامعه شناسی، فلسفه، دین و زندگی، عربی، تحلیل فرهنگی، ریاضی و آمار، تاریخ، جغرافیا، علوم و فنون، فارسی، نگارش، زبان، سلامت و بهداشت، مدیریت خانواده و سبک زندگی پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه در هر نوبت و همراه با جواب تشریحی به رایگان دانلود نمایید. همچنین در این متن توضیح مختصری در خصوص نحوه ارزشیابی در هر یک از دروس ارائه شده است.

ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم. نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات برگزار شده در سال  98 می باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات دوازدهم انسانی کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات دوازدهم انسانی

جامعه شناسی یکی از دروس اختصاصی پایه دوازدهم انسانی می باشد. جامعه شناسی دوازدهم مشتمل بر ده درس می باشد.

با توجه به راهنمای ارزشیابی منشتر شده توسط دفتر تالیف بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی در سال تحصیلی 98-99 به شکل زیر صورت می گیرد:

نمونه سوال دوازدهم انسانی

برای دانلود مجموعه نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم به صفحه زیر مراجعه کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوال دوازدهم انسانی

فلسفه از دیگر دروس تخصصی شاخه انسانی می باشد. فلسفه در پایه دوازدهم انسانی در سه بخش و یازده درس ارائه شده است.

بخش اوّل دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را مطرح می کند و بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام را ارائه می دهد.

برای آشنایی با نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی فلسفه دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم به لینک زیر مراجعه نمایید. تمامی مجموعه نمونه سوالات فوق رایگان می باشند.

دانلود رایگان نمونه سوالات فلسفه دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی همراه با جواب

دین و زندگی دوازدهم انسانی دو بخش و سیزده درس را دربرمی گیرد.

بنا به راهنمای ارزشیابی دروس دوازدهم، ارزشیابی از دین و زندگی دوازدهم در دو بخش مستمر و پایانی و به شکل زیر انجام می شود:

الف- ارزشيابي مستمر

1.قرائت صحيح آيات شريفه: 4 نمره
2.انجام فعاليت هاي داخل درس مانند ترجمه كردن آيات،تدبر در قرآن، فعاليت كلاسي و پرسش از متن: 1 نمره
3.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كلاسي: 4 نمره
4.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 3 نمره

انجام پيشنهادها، مقالات تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه مي كند.

ب- ارزشیابی پایانی

ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت آيات( 4 نمره)  و آزمون كتبي(16 نمره) مي باشد.

در بخش قرائت از هر دانش‌آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل مي آيد.

ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي و كتبي مي باشد و 20 نمره كامل را به خود اختصاص ميدهد (ارزشيابي نوبت دوم فاقد آزمون قرائت مي باشد.)

نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی دین و زندگی دوازدهم انسانی را به رایگان از صفحه زیر دریافت نمایید.

دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دوازدهم انسانی

نمونه سوال دوازدهم انسانی

عربی دوازدهم انسانی شامل 5 درس است. که هر درس در سه یا چهار جلسه آموزشی تدریس می شود.

بارم بندی درس عربی دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم  بنا به راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط دفتر تالیف  به شکل زیر تعیین شده است:

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی 
الف-مهارت واژه شناسی 2نمره
ب: مهارت ترجمه به فارسي  9نمره
ج:مهارتشناخت و كاربردقواعد 7نمره
د:مهارت درک وفهم 2نمره

برای آشنایی با نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی عربی دوازدهم انسانی بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمونه سوالات را در دو نوبت اول و دوم فراهم آورده ایم که می توانید به بدون پرداخت هزینه دانلود نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات عربی دوازدهم انسانی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات تحلیل فرهنگی دوازدهم

کتاب تحلیل فرهنگی تنها درسی است که با این عنوان تدریس می شود و از دروس اختصاصی پایه  دوازدهم انسانی است. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است که هر فصل شامل سه درس است. عناوین این چهار فصل به ترتیب: مفاهیم و کلیات، تحولات فرهنگی، فرهنگ ما ایرانیان و مسائل فرهنگی ایران می باشد.

در سال گذشته یعنی سال تحصیلی 97-98 از این درس امتحان نهایی به عمل نیامده بود.

برای دریافت رایگان نمونه سوالات نوبت اول و نوبت دوم تحلیل فرهنگی به لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلودرایگان نمونه سوالات تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

نمونه سوالات ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی در سه فصل جداگانه به آمار و احتمال، الگوهای خطی و الگوهای غیرخطی می پردازد.

بارم بندی آمار و ریاضی دوازدهم انسانی بنا به راهنمای ارزشیابی دروس دوازدهم به صورت زیر صورت می گیرد:

نمونه سوال دوازدهم انسانی

نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم را می توانید از طریق لینک زیر و به رایگان دریافت نمایید.

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و آمار دوازدهم انسانی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال تاریخ دوازدهم انسانی

کتاب تاریخ دوازدهم انسانی شامل دوازده درس است که تاریخ معاصر ایران و جهان را دربرمی‌گیرد و شامل دوره قاجار، نهضت مشروطه، دوران پهلوی و سپس انقلاب اسلامی وپس از آن جنگ تحمیلی و دفاع مقدس می شود.

بارم بند ی تاریخ دوازدهم انسانی مطابق با راهنمای ارزشیابی به صورت زیر است:

نمونه سوال دوازدهم انسانی

برای دانلود نمونه سوالات تاریخ دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم به صفحه زیر مراجعه کنید. مجموعه نمونه سوالات فوق شامل نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی تاریخ دوازدهم می باشد و تمامی نمونه سوالات رایگان هستند.

دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ دوازدهم انسانی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا دوازدهم انسانی

نمونه سوال دوازدهم انسانی

جغرافیا دوازدهم انسانی در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول به معرفی جغرافیای سکونت گاه ها می پردازد. در فصل دوم در خصوص جغرافیای حمل و نقل صحبت می شود و فصل سوم به مخاطرات طبیعی اختصاص دارد.

شیوه ارزشیابی از درس جغرافیای دوازدهم انسانی بنا به راهنمای ارزشیابی به صورت زیر است.

نمونه سوال دوازدهم انسانی

برای دانلود نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی جغرافیای دوازدهم انسانی نوبت اول و نوبت دوم به صفحه زیر مراجعه کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم و فنون دوازدهم انسانی

دانلود نمونه سوالات دوازدهم

علوم و فنون ادبی از دیگر کتاب های اختصاصی پایه دوازدهم انسانی می باشد.

کتاب علوم و فنون دوازدهم انسانی همچون کتاب های پیشین علوم و فنون در  قالب چهار فصل و دوازده درس ارائه گردیده است و بنا به آنچه در پیشگفتار این کتاب بیان شده هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از قرن دوازدهم تا امروز تبیین می شود. همچنین در کنار ویژگی های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می شود.

ارزشیابی  درس علوم و فنون تماما کتبی است.  شیوه نامه ارزشیابی درس علوم و فنون 3 چنان چه در راهنمای ارزشیابی آمده است به صورت زیر است:

نمونه سوال دوازدهم انسانی

برای دانلود نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی علوم و فنون دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم و فنون دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات فارسی دوازدهم انسانی

 نمونه سوالات فارسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

فارسی از جمله دروس عمومی و مشترک در بین تمامی شاخه های نظری سال دوازدهم می باشد. فارسی دوازدهم در چهار فصل و نه درس تنظیم شده است. 

ادبیات فارسی دوازدهم شامل حوزه های ادبیات تعلیمی، ادبیات پایداری، غنایی، ادبیات سفر وزندگی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان می شود.

ارزشیابی فارسی دوازدهم مطابق با راهنمای ارزشیابی به شیوه زیر انجام می گیرد:

برای دانلود رایگان نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی فارسی دوازدهمدر نوبت اول و نوبت دوم به لینک زیر مراجعه نمایید: 

دانلودرایگان نمونه سوالات فارسی دوازدهم انسانی باجواب

دانلود رایگان نمونه سوالات نگارش دوازدهم انسانی

نگارش دوازدهم همچون فارسی از جمله دروس عمومی و مشترک بین تمامی شاخه های نظری می باشد. این کتاب در شش درس تنظیم شده است و در دو حوزه ارائه می شود:  نخستین حوزه قلمرو ادب است؛ شامل خاطره نگاری، قطعه و نثر ادبی و حوزۀ دوم قلمرو نوشته های ساختارمند و علمی است؛ شامل نامه نگاری و مقاله نویسی.

بنا به آنچه در مقدمه این کتاب امده است این درس، کاملاً مهارتی و عملی است و در ارزشیابی از آن، جایی برای طرح پرسش های دانشی و حفظ کردنی نیست.

شیوه ارزشیابی از این درس آن چنان که در راهنمای ارزشیابی دروس متوسطه آمده به شکل زیر است. لازم به ذکر است این راهنمای ارزشیابی توسط دفتر تالیف و برای سال تحصیلی 98- 99 منتشر شده است:

نمونه سوال دوازدهم

به منظور آشنایی بیشتر با نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی نگارش دوازدهم می توانید این نمونه سوالات را از صفحه زیر و به رایگان دریافت نمایید. نمونه سوالات فوق شامل نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی نوبت اول و نوبت دوم نگارش دوازدهم می شوند.

دانلود رایگان نمونه سوالات نگارش دوازدهم انسانی

دانلود رایگان نمونه سوالات زبان انگلیسی دوازدهم انسانی

نمونه سوالات زبان انگلیسی دوازدهم تجربی همراه با جواب

کتاب زبان دوازدهم که با نام vision3 ارائه شده است تنها سه درس را در بر میگیرد.

بنا به راهنمای ارزشیابی دوازدهم آزمون پایانی نوبت اول شامل موارد زیر است. لازم به ذکر است بنا بدانچه در این راهنما آمده است ارزشیابی نوبت اول تا پایان گرامر درس دوم صورت می گیرد.

بارم بندی آزمون نوبت اول زبان دوازدهم 
4 نمره Speaking
4 نمره Listening
4 نمره Reading
4 نمره Writing
2 نمره Grammer
2 نمره Vocabulary

بارم بندی امتحان نوبت دوم نیز یا به عبارت دیگر امتحان نهایی زبان دوازدهم به صورت زیر است. لازم به ذکر است که امتحان نهایی از چهل نمره می باشد و جواب آزمون بر دو تقسیم می شود. همچنین امتحان از بخش شنیداری نیز در همان روز آزمون صورت می گیرد.

بارم بندی آزمون نوبت دوم (نهایی) زبان دوازدهم 
12 نمره Listening
8 نمره Reading
8 نمره Writing
6 نمره Grammer
6 نمره Vocabulary

لینک زیر شما را به صفحه دانلود نمونه سوالات زبان دوازدهم انسانی هدایت خواهد کرد. در این صفحه می توانید مجموعه نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی دی ماه و خرداد ماه زبان دوازدهم را به رایگان دانلود کنید.

دانلودرایگان نمونه سوالات  زبان دوازدهم انسانی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات سلامت وبهداشت دوازدهم انسانی

نمونه سوالات سلامت وبهداشت دوازدهم تجربی همراه با جواب

درس سلامت و بهداشت برای اولین بار در پایه دوازدهم تحصیلی ارائه می شود.  بنا به مقدمه کتاب سلامت و بهداشت این درس در برگیرندهٔ مفاهیم، مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان در حوزهٔ سلامت و تربیت بدنی در برنامهٔ درسی ملی است. محتوای این کتاب با رویکرد پیشگیری و خود مراقبتی تنظیم گردیده است. 

ارزشیابی این درس به دو صورت ارزشیابی مستمر، در طی سال تحصیلی ( 20 نمره) و ارزشیابی پایانی در پایان هر نوبت تحصیلی( 20 نمره) انجام می شود.

بنا به راهنمای ارزشیابی دروس دوازدهم بارم بندی این درس در آزمون های پایانی نوبت اول و نوبت دوم مطابق با جدول زیر صورت می گیرد:

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی
نام فصل بارم بندی نوبت اول بارم بندی نوبت دوم
سلامت 2/5 1
تغذيه سالم و بهداشت مواد غذايي 6/5 3/5
پيشگيري از بيماري ها 7 3/5

بهداشت در دوران نوجواني
4 4
پيشگيري از رفتار هاي پرخطر - 4
محيط كار و زندگيسالم - 4

مجموعه نمونه سوالات نهایی و شبه نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی را در نوبت اول و نوبت دوم از صفحه زیر دریافت نمایید.

دانلود رایگان نمونه سوالات سلامت و بهداشت دوازدهم


نظرات ارسال شده 0