نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی هفتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی، در دسترس شما دانش آموزان کلاس هفتمی قرار گرفته است.

نمونه سوالات ریاضی هفتم همراه با  پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هفتم مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی هفتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. 

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هفتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هفتم مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی هفتم صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی  هفتم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم نوبت دوم مراجعه کنید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی هفتم نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی1

سوال2-جاهای خالی را کامل کنید. 

الف-اولین مضرب هرعدد ............است .

ب-جمله ی nام عبارت (5و7و9و.......).

ج-ازیک نقطه .............خط راست میگذرد .

د-مقدار عددی 8- x به ازای x=3 برابر .......... .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.72 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی هفتمن نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی2

سوال2- جمله های زیر را کامل کنید .

الف- کوچکترین عددی که از ضرب سه عدد اول بوجود می آید برابر................. است.

ب-حاصلضرب عددی مثبت در عددی منفی یک عدد ................. می شود.

ج- چند ضلعی که درآن همه ی ضلع ها با هم و همه ی زاویه ها با هم مساوی باشند چند ضلعی.............نامیده می شود.

د- ب.م.م هر دو عدد متوالی ، همیشه مساوی............. است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 9.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

سوال1- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A -قرینه عبارت (8 -)-13کدام است؟

الف)5

ب)21

ج)5

د)21

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.18 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

سوال1- بیست دستگاه دوچرخه  وسه چرخه دریک توقفگاه وجود دارداگرتعداد کل چرخ های آن ها 45عدد باشد.چند دوچرخه وچند سه چرخه درتوقفگاه وجود دارد؟

سوال2- -دمای هوای شهرکرد 2درجه صفراست گرگان 8درجه ازشهرکرد گرم تراست دمای هوای شهرگرگان چنددرجه است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت اول 5

سوال1-دمای هوای شهرکرد 2درجه زیرصفر است اردبیل 8درجه ازشهرکرد سردتر است 

الف-دمای هوای شهراردبیل چنددرجه است ؟

ب-میانگین دمای این شهرچقدراست ؟

سوال2-هزینه چاپ کارت ویطیت به این شرح حساب می شود 3000تومان قیمت پایه و4100تومان برای همه کارت اگر فاطمه بخواهد 50کارت چاپ کند چقدر باید پرداخت کند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.46 مگابایت
منبع : همکلاسی


 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب1

1 -درستي يا نادرستي هر عبارت را مشخص كنيد.

الف) عدد صفر از عدد 3 -بزرگتر است.

ب) مجموع هر عدد با قرينه خودش ، صفر مي شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.21 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب2

سوال2-جاهای خالی را با عددیا عبارت مناسب پرکنید.

الف-حاصل عبارت 23 + 77 به صورت تقریبی برابر است با ......

ب- قرینه جهت شمال برابر با ............. است. 

ج- به توان دوم هر عدد .............. می گویند.

د- قاعده استوانه از .............. تشکیل شده است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.45 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب3

2-جاهاي خالی را با عبارت مناسب پرکنید :

الف: مساحت جانبی استوانه به شکل ................است.

ب: قاعده هاي پنج ضلعی منتظم به شکل ................... است.

ج : احتمال تولد نوزادي در روز شنبه یک هفته مساوي با .................... است.

مطالب مرتبط

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.96 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب4

سوال2-جاهاي خالی را با اعداد یا کلمات مناسب پر کنید.

الف) اگر داخل ظرفی 6 مهره قرمز و آبی و زرد باشد احتمال انتخاب مهره ي قرمز و آبیباشد ، احتمال

انتخاب مهره زرد ............ است و حاصل جمع این کسرها ............. است.

ب) قرینه ي قرینهي عدد 3 -برابر است با ..................

ج) اعدادي جذر کامل دارند که ................... کامل باشند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.05 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب5

سوال8-دوتاس راهم زمان می اندازیم احتمال اینکه :

الف-درهردوتاس اعداد مساوی ظاهر شود چقدراست ؟

ب-حاصل جمع اعداد ظاهرشده کمتراز5باشد چقدراست؟

ج-هردوعدد ظاهر شده اول باشند چقدراست؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه ششم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب6

سوال2-جاهای خالی را باعددیاکلمه ی مناسب کامل کنید.

الف-اختلاف مجذورومکعب عدد0/3عدد .....می باشد. 

ب-ازنمودار .........برای مقایسه تعداد وپیداکردن بیشترین وکمترین داده استفاده می شود.

پ-ک.م.م دوعدد اول a,b عدد .......است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.05 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم(نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم با جواب7

سوال4-دماي هواي تهران 2 درجه زير صفر است.دماي فيروزكوه 10 درجه از دماي تهران سردتر است . ميانگين دماي اين
دو شهر را حساب كنيد.

سوال55-الف) پاره خط هاي كوچك با هم برابرند.تساوي هاي زير را كامل كنيد:

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.79 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم  8

2-جمله هاي زير را با عدد يا كلمه مناسب كامل كنيد. 

الف) ك.م.م دو عدد 36 ،ب. م.م آنها 6 مي باشد. اگر يكي از اعداد 12 باشد؛ عدد ديگر ............ مي باشد.

ب) تنها چهارضلعي منتظم ............ است.

ج) دو بردار در صورتي مساويند كه هم اندازه و ............ و ............ باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم 9

سوال2- جملات زیر را با عبارات و اعداد مناسب کامل کنید. 

آ) چند ضلعی اي که هیچ زاویه ي بزرگ تر از ١٨٠ درجه ندارد، ............... نامیده می شود.

ب) یک منشور چهار پهلو داراي .............رأس می باشد.

پ) ب.م.م دو عدد متوالی عدد ............. است.

ت) اعداد ............... جذر ندارند. (منفی -مثبت)

ج) در آمار به اطلاعات جمع آوري شده ............... می گویند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم 10

سوال4-تعداد زیادی سکه های 100 و 50 تومانی داریم. به چند حالت می توان مبلغ 300 تومان را پرداخت کرد؟

سوال5- در یک روز بهاری دمای هوای جهرم 27 درجه باالی صفر است. تهران 16 درجه از جهرم سردتر است.

دمای تهران چند درجه است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.34 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم(نمونه یازدهم):

نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم11

سوال8-اگر از 6 برابر عددی 8 واحد کم کنیم، عدد 52 به دست می آید. با تشکیل معادله و حل آن، عدد

نامعلوم را به دست آورید.

سوال 9-الف-حجم منبعی به شکل استوانه با شعاع قاعده ی 5/ 0 متر و ارتفاع 2 متر چند لیتر است؟

ب-مساحت جانبی مکعبی به ضلع 1 سانتی متر را به دست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.96 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

بچه درسخون
27 مرداد 1398
ت توکلی
09 خرداد 1398
م محنا
07 خرداد 1398
ع علی پور
29 آذر 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی