نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

تعدادی از سوال های مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاخهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .

آ)تعداد قطرهای یک هفت ضلعی برابر ..........است

ب)هریال مکعب با .......یال دیگر آن متنافر است .

پ)سطح مقطع استوانه با صفحه مایلی که از قاعده ن عبور نکند .............است .

ت)ازدرون یک مثلث متساوی الساقین حول ارتفاع وارد بر قاعده آن یک .............ایجاد می شود .

 

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

سوال 2- سطح مقطع یک صفحه با یک پاره خط را با رسم شکل توضیح دهید

سوال 3- نقیض گزاره مستطیلی وجود دارد که مربع نیست را به ساده ترین صورت بنویسید .

سوال 4- قضیه اگر مثلثی دوزاویه نابرابرباشند ضلع مقابل به زاویه بزرگ تر بزرگ تر است ازضلع روبه رو زاویه کوچک تر را ثابت کنید .

سوال 5- قضیه اگر دریک چهارضلعی ضلع های مقابل دوبه دو هم اندازه باشند آن گاه چهارضلعی متوازی الاضلاع پدید می آید

سوال 6- ثابت کنید اگر وسط ضلع های هرچهارضلعی را به طور متوالی به هم وصل کنیم یک متوازی الاضلاع پدید می آید .

سوال 7- صفحه ای به شکل عمودی مخروط ناقصی را قطع می کند واز محور آن می گذرد سطح حاصل را رسم ونام آن را بنویسید .

سوال 8- سطح مقطع یک صفحه با یک مکعب بزرگترین مثلث متساوی الاضلاع ممکن است شکل را رسم کنید .


نظرات ارسال شده 2

N
N

مرسی از سوالات خوبتون

ی
یگانه

خوبه ممنون