نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جمله های زیر را کامل کنید .

  • سه ميانة هر مثلث در نقطه اي درون آن مثلث ............... هستند.
  •  دو خط در فضا با هم موازي يا متقاطع يا ............... هستند.
  • . خط راستي که اشتراک دو صفحه متقاطع است، ............... آن دو صفحه ناميده مي شود.

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

سوال 2- مربعی به قطر6سانتی متر(روش رسم را توضیح دهید )

 

سوال 3- ثابت کنید ضلع روبه روبه زاویه 30درجه درمثلث قائم الزاویه نصف وتراست .

 

سوال 4-درشکل مقابل طبق عبارت مندرج سوال 7سوالات برگه در فایل دانلود طول x وy  را بدست آورید

(شکل مندرج در فایل دانلود )

 

سوال 5-دوصفحه p1 ,p2 درنقطه A مشترک هستند این دوصفحه نسبت به هم چه وضعیتی می توانند داشته باشند ؟

 

سوال 6-تعدادی مکعب واحد به صورت زیر کنرهم چیده شده اند وشکل کامل شده را درداخل ظرف رنگ انداخته ایم .

الف-چندمکعب دارای دووجه رنگی هستند ؟

ب.چندمکعب رنگ نشده اند؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود)

 

سوال 7- اگر ذوزنقه متساوی الساقین ABCD را حول ضلع AB دوران دهیم چه حجمی به دست می آید ؟

(شرح داده وآن را رسم کنید )(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 1

ک
ک. رسولی

واقعاً از زحمت شما ممنونم ، به دانش آموزان کمک خیلی بزرگی می کنید

ت
تیم همکلاسی

خوشحالیم که تونستیم موجبات رضایت شما رو فراهم کنیم