نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم نگارشمتوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم نگارش انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-زاویه ي دید عبارت زیر را بنویسید .

« کم کم شهري سپید پوش به استقبالمان می آید و چقدر دوست دارم « بقیع » را ببینم و چقدر دلم میخواهد این شهر بغل کنم ... دل ها بی قرار است و لحظه وصال نزدیک ...

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه چهارم)

2-حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آموخته هاي خود حدود جهار سطر حکایت گردانی کنید .« گویند عابدي ده کیلو غذا خورد و تا سحر ختم قرآن در نماز خواند صاحب دلی بشنید گفت : اگر نصف نان میخورد و می خوابید مقامش نزد خدا برتر بود»

3-یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و بر اساس دانسته هاي خود انشایی بنویسید ( حدود 10 سطر )

الف: گفتگوي باغ و باران ب: خلاصه نبرد علی ( ع ) و عمرو پ: سفر به مشهدتوجه : معیار نمره شما :

1 -خوش آغازي ( جذابیت و گیرایی ، نشان دادن نماي کلی از محتوا )

2 -سیر منطقی ( پرداختن به جنبه هاي مختلف موضوع )

3 -پرورش موضوع ( شیوة بیان ، ساده نویسی ، احساس متناسب )

4 -فکر نو تازه ( نگاه متفاوت به موضوع )

5 -خوش فرجامی ( جمع بندي مطالب ، تأثیرگذاري و تفکر برانگیز بودن و پایانی خوش )

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات نگارش نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

الف) نوجوان که بود تابستان ها سرکار می رفت. یک روز قرار شد همراه خانواده به باغی در خارج از شهر برویم و استراحتی د ابراهیم ّ بكنیم؛ وقتی موضوع را به محکم من نمی آیم، کار دارم، من «گفتیم، گفت: الان « گفتم: » توی یک مغازه کار می کنم. که تابستان است و درس و مشق نداری. زندگی هم که روبه راه است پس چرا کار نمی خواهم دائم دنبال « گفت: » می کنی؟ »بازی باشم. دوست دارم سرکار بروم. گفت: » حالا چه کار می کنی؟ «پرسیدم:  » توی یک مغازه میوه فروشی کار می کنم. « چرا میوه فروشی! می رفتی تو یک «گفتم: ازی کار می کردی که لااقل کارش تر و ّبز چون کارش اتفاقات گفت: » تمیز تر است. سخت تر و بیشتر است آن را انتخاب ازی همه اش باید یک ّ کرده ام. در مغازه بز »گوشه بنشینم و چرت بزنم.شهید همت عربلوّ

ب) نشستن در گوشۀ خاکریز و به فكر فرو رفتن، کار همیشۀ سید بود او به انفجار ِ دوردست ها خیره مي شد و پرواز آرام کبوترها را که از میان دود و غبار مي گذشتند، دنبال مي کرد؛ درست مثل زماني که از کنار گنبد حضرت  عبدالعظیم پرمي کشیدند.

طاووسی و زاغی، در صحن این موزۀ (کفش) سرخ که در پای توست، لایق   «دیدند. طاووس با زاغ گفت: دیبای نگارین من است. همان وقت که به وجود می آمده ایم در پوشیدن » موزه، اشتباه کرده ایم. من موزۀ سیاه تو را پوشیده ام و تو موزۀ سرخ مرا. برخلاف این است؛ اگر خطایی رفته است، در پوشش های  « زاغ گفت: دیگر رفته است. باقی پوشش های زیبای تو مناسب موزۀ من است؛ در آن » خواب آلودگی، تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو. در آن نزدیكی، سنگ پشتی بود و آن مجادله را می شنید؛ سر برآورد که  ای یاران عزیز! از این گفت وگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی همه چیز را رسند باید بود و خشنود.ُبه یک کس نداده است. هر کس را به دادۀ خود، خ با تصرف از بهارستان، جامی

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.35 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی