نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم نگارشمتوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم نگارش انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-هریک ازنوشته های زیر را با استفاده ازکدام عنصر گسترش یا فته است ؟

الف)درمیان جمع بشاش وگشاده رو بود هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد درسلام کردن به همه حتی بردگان وکودکان پیشدستی می کرد اغلب دوزانو می نشست وپای خود را جلوی هیچ کس دراز نمی کرد سخن همنشین خود را قطع نمی کرد پیش ازحد لزوم سخن نمی گفت ارام وشمرده سخن می گفت وهیچ زبانش را به ناسزا الوده نمی ساخت 

ب)یادم می آید که بعد ازیک روز پاییز بود آفتاب رنگ رفته وزردی طالع بود برگ درختان مثل سربازان تیرخورده تک تک می افتادند من که تا ان روز ازدرخت ها جز انبوهی برگ درهم رفته رفته چیزی نمی دیدم ناگهان برگ ها را جدا جدا  دیدم کم که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست وصاف می دیدم وآجرها مخلوط باهم به چشمم می خورد درقرمزی آفتاب آجرها را تک دیدم وفاصله انها را تشخیص دادم 

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه پنجم)

2- طرح نوشته ساختار درونی زیر را بررسی کنید وایراد آن را مشخص کنید 

نسیم نرم وسبک دعای باران را ازدست های آنان به آسمان می برد خداوند دعا را می شنود ومهربانانه باران زیبا را به سویشان روانه می کند 

بوی خاک باران خورده وچمن تازه درهوا پخش  می شود دست وروی دشت شسته می وشد وزیبایی های آن دوچندانخ می گردد.

باران می یارد وخیر وبرکت باریدن می گیرد کشاورزان نوای شادی سر می دهند وکودکان زیر باران به رقص وپایکوبی مشغول می شوند شالیزار جانی دوباره می گیرد وپرندگان شادمانه اواز می خوانند 

باران صمیمانه دست آرام ها را می گیرد وآنها را به دوران کودکی می برد همه چشمانشان را می بنددند برای لحظاتی به دوران خوش کودکی بازمی گردند وزمزمه می کنند بازبارانت با ترانه با ترانه با گلهرهای فراوان ...

نگاه ها ازریزشباران که زیباترین اغاز است اوج می گیرد وبه رنگین کمان دوخته می وشد انان صاحب باران را شکر می گویند وبا شادی فریاد می زنند ای خدا ی باران ! هرگز ما را تنها نگذار 

3-متن زیر را بخوانید ومشخص کنید به چه شیوه ای خلاصه شده است 

دین مبین اسلام اهمیت ا فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است چنان که درقرآن کریم سوه مبارکه مائده ایه 32به تصریح اشاره شده است که هرگاه کسی باعث بقای نفسی  شود مانند آن است که باعث نجات تمام انسان ها شده است مرحوم علامه طباطبایی درتفسیر آیه مذکور می فرمایند :هرکس یکی را زنده نگه دارد چنان است که همه مردم را زنده نگه داشته است 

مطالب مرتبط

خلاصه ی متن : دین اسلام به نجات به جان انسان ها اهمیت می دهد آیه 13سوره مائده نجات جان یک انسان را مساوی با نجات جان همه انسان ها دانسته است 

4-یکی ازموضوعات زیر را انتخاب کنید وبا رعایت سنجه های ارزشیابی متنی بنویسید 

الف)هدیه  الهی (داستان کوتاه )

ب)سفر به اینده /گذشته 

ج)بچه ها ی کلاس ما 

د)خلاصه ی یکی از کتاب هایی را که قبلا خوانده اید بنویسید 

د)خلاصه ی یکی از کتاب هایی را که قبلا خوانده اید بنویسید 

ه)گفتگوی  ...... و........ (موضوع گفتگو ازاد )

و) کویر 

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات نگارش نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

یكی از تیرهای سقف صدا می دهد، سرم را می برم بالا. برفش ریز است. خیال نمی کنم به این زودی ها دست از  « ننه می گوید: »سرمان بردارد. »اگر تا صبح ببارد، خطر ندارد؟ « می گویم: » چرا! خیلی سنگین می شود.  « می گوید: برمی گردد و فتیلۀ چراغ را می کشد بالا. دوباره نگاهی به سقف می اندازم و از جایم بلند می شوم. ـ کجا؟ ـ  می خواهم برف پشت بام را بریزم. ـ  الان؟! ـ  آره. ـ  ولی هوا سرد است. کف پشت بام هم یخ زده. می ترسم لیز بخوری. ـ  نترس، حواسم هست.

گفت وگوها بخش زیادی از زندگی ما را شكل می دهند. آرزوها، نگرانی ها و شادی های ی می یابد. ّ گو تجل ما در گفت و فی شخصیت های ّ گوب ه معر گوست. گفت و یكیا ز روش های گسترش نوشته،  ایجاد گفت و لاعات بسیاری را از زبان آنان به خواننده ّ نوشته کمک می کند و به شكل غیرمستقیم اط گوی صفحه قبل در می یابیم راوی پسری کاری و زبر و زرنگ انتقال می دهد. از گفت و است، مادر او نیز زنی مهربان و دلسوز است. گو، به حرکت درآوردن نوشته است که در نمونۀ زیر یكی دیگر از کارکردهای گفت و می بینید: عیبی « جاهایی را که پارو کرده ام، برف دوباره سفید کرده، با خود می گویم:  ننه صدایم می کند، خودم را می کشم لب بام. ،»ندارد، دیگر سنگین نخواهد شد ـ چقدر دیگر مانده؟ ـ برف اتاق را ریخته ام. ـ می خواهی بیایم کمكت؟ ـ نه خودم از پسش برمی آیم. ـ آخه هنوز خیلی مانده. ـ عیبی ندارد، تمامش می کنم تو برو. ـ عرق بر پیشانی ام می نشیند، می ترسم سرما بخورم، خودم را می رسانم کنار سوراخ سقف. ـ ننه کلاهم را بفرست بیاید. همان منبع ، می توانیم مطابق با مراحل زیر » گو گفت و « برای گسترش محتوا با استفاده از عنصر بنویسیم

مرحلۀ او گونویسی، ابتدا موضوعات گوناگونی را که به ذهن می رسد، برای دست ورزی در گفت و … یادداشت می کنیم؛ مانند: شادی، جنگل، عشق، پرنده، دریا، زندگی، دوستی و ا ست. شما چه موضوعی راب را نوشتن ا نتخاب می کنید؟ »دریا  «درا ینجا موضوع ا نتخابی ما،

همهمۀ شاد ماهی گیران بازگشته از صید و مرغان دریایی را می شنویم.  شن های نرم و مطبوع ساحل را زیر پاهایمان حس می کنیم.  صدف ها را لمس می کنیم. ّ   طرح های زیبا و متنو  در غروب ساحل به رنگ خورشید نگاه می کنیم.  به راز های پنهان شده در اعماق دریا می اندیشیم. م می کنیم. ّ  درخشش مرواریدهای غلتان را در ذهن مجس  به ذخایر و ثروت های عظیم اعماق دریا ها فكر می کنیم.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.52 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی