نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در یک مسیر رفت و برگشت کامل، اندازه ی جا به جایی دو برابر اندازه ی مسافت است.
ب) در حرکت یکنواخت اندازه ی سرعت متوسط در هر بازه ی زمانی برابر با اندازه ی سرعت لحظه ای است.
پ) اگر تندی لحظه ای متحرکی ثابت باشد، حرکت متحرک بدون شتاب است.
ت) شتاب در هر لحظه ی دلخواه برابر شیب خط مماس بر نمودار سرعت – زمان در آن لحظه است.
ث) نیروی خالص ثابت وارد بر یک جسم که بر مسیر مستقیم حرکت می کند با تغییرات سرعت هم جهت
است.
ج) برآیند نیروی های کنش و واکنش صفر است.

2-جای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
(عرضی– کند شونده – انرژی پتانسیل – سرعت – انرژی مکانیکی – تند شونده – طولی – برآیند نیرو)
الف) در حرکت هماهنگ ساده وقتی متحرک در حال دور شدن از نقطه ی تعادل است کمیت ..................... و ..................... افزایش می یابد.
ب) حرکت نوسانگر ساده وقتی به نقطه ی تعادل نزدیک می شود ..................... است.
پ) حرکت هماهنگ ساده حرکتی با ..................... ثابت است.
ت) در موج ..................... جا به جایی هر فرد نوسان کننده عمود بر حرکت موج است.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

3-سنگی از بام ساختمانی بدون سرعت اولیه رها می شود.
الف) اگر سنگ در دو ثانیه آخر حرکت خود 60 متر راطی کند ارتفاع ساختمان چقدر است؟
ب) سرعت سنگ درست پیش از برخورد به زمین چقدر است؟

4-پره های یک بالگرد در هردقیقه 1000 دور می چرخند.اگر طول پره ها 4 متر باشد کمیت های زیر را محاسبه کنید.
الف) دوره تناوب پره ها
ب) تندی در وسط و نوک پره ها
پ) شتاب مرکزگرا در وسط و نوک پره ها

5-مطابق شکل رو به رو نیروی افقی F=80 N را به جسم 8 کیلوگرمی که در ابتدا ساکن است وارد می کنیم.اگر Ms=0/8 و Mu=0/5 باشد:باشد: الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسم چند نیوتن است؟(g=10)

ب) در صورت حرکت جسم، شتاب حرکت را محاسبه کنید.

6-جسمی روی یک پاره خط به طور 4 سانتی متر با بسامد Hz50 شروع به حرکت هماهنگ ساده می کند.

الف) معادله ی حرکت نوسانگر را بنویسید.

ب) مکان نوسانگر در لحظه ی t=1/200 s را به دست آورید.

پ) در لحظه ای که انرژی پتانسیل نوسانگر، 3 برابر انرژی جنبشی آن می شود تندی نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟

7-ضریب شکست شیشه برابر با 5 / 1 است. اگر تندی انتشار نور در هوا 300000 کیلومتر بر ثانیه باشد،تندی انتشار نور در شیشه چقدر است؟

8-مطابق شکل زیر پرتو نوری از محیط شفاف ( 1 ) وارد محیط شفاف ( 2 ) و سپس وارد محیط شفاف (3) می شود. سرعت نور در محیط (3) چند برابر سرعت نور در محیط ( 1 ) است؟

9-طول سیمی که 2 سر آن بسته است 50 cm ودر آن 4 گره تشکیل شده است و بسامد صوت حاصل از آن 300Hz است.

اگر سیم با نیروی100 N کشیده شود:

الف)طول موج سیم را حساب کنید.

ب) جرم سیم چند گرم است ؟

ج)بسامد صوت اصلی آن چقدر است ؟

10-بلندترین طول موج اتم هیدروژن در رشته بالمر (2=/n) را حساب کنید. R=/01nm−1 

11-یک لامپ 100W نوری با طول موج 550nm گسیل می کند.

الف) انرژی هر فوتون آن را تعیین کنید.

ب) چه تعداد فوتون درهر ثانیه از آن گسیل می شود؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.4 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی